DEN NYE VERDENSORDEN: EN SKÆBNE VÆRRE END DØDEN?

1984
Del artiklen her:

Af Pateren.   

I det følgende foretages en analyse af Covid-1984. Fremstillingen har flere lag, men kortfattet er konteksten følgende:

Mere globalistisk teknokrati
Mere globalistisk teknokrati (fascisme) og mindre nationalstatsligt selvstyre. Ultimativt er målet et nyt økonomisk system benævnt the Great Reset via World Economic Forum – et globalt centralbankvalutasystem baseret ikke på US$, men Special Drawing Rights-kurven (dvs. hovedspillerne er centralbankerne i USA, EU, UK, Japan og Kina samt IMF). 

Dette system skal ende med at få fjernet kontanter til fordel for en global fiat  monopol centralbanksstyret cryptocurrency, som ikke har anonymitet for slutbrugerne i forhold til myndighederne.

Alle pengetransaktioner vil være overvåget
Alle pengetransaktioner vil være overvåget, og myndighederne kan med et tastaturtryk lukke for en borgers mulighed for at have adgang til penge og indkøb. Dette system skal kobles op på ’social credit points’ a la Kina: Alle borgere får i fremtiden points for deres adfærd.
   Stemmer en borgers adfærd overens med myndighedernes ønsker, kan borgeren få privilegier, og hvis ikke mister borgeren rettigheder / økonomisk handlekraft.
  Yderligere bindes systemet op på ’carbon taxation’, en uendelig kilde til at regulere borgernes energiforbrug og til at indbringe skatter og gebyrer for de private firmaer, der administrerer systemet.

Universal Basic Income – mange mennesker anses for overflødige
Universal Basic Income bliver en del af det nye system. Mange mennesker anses for overflødige. De vil kunne få de basale livsfornødenheder opretholdt, såfremt de ikke er genstridige, dvs. at de har ’social credit points’ i positiv.
Flertallet er på understøttelse, men de har ikke meget frihed og næsten igen rettigheder.
Lidt som livet i dag under lockdown i Vesten: Du kan handle din mad, se dit tv, gå lidt udenfor i visse zoner, og måske mødes med nære venner og familie. De overflødige skal helst ikke blive for gamle, så den menneskelige gennemsnitsalder må gerne ryge ned på 50 år.

Eugenik og depopulation
Vi ved at skyggemagterne – dem der styrer og skabte centralbankssystemet (Jekyll Island meeting 1910, the Federal Reserve System 1913, senere Bank For International Settlements, IMF mv.) i næsten 100 år har været stærkt besat af eugenik og depopulation.

Meget info kan let findes om fx Rockefeller Foundations engagement på feltet. Georgia Guidestones er et godt fingerpeg om deres endemål: Verdens befolkning skal langt under 1 mia. Det ’democide’, disse skyggemagter ønsker at gennemføre, får Stalin, Mao, Kong Leopold og Hitler til at ligne søndagsskoleelever til sammenligning. Ideelt set vil de gerne styre den menneskelig reproduktion. Det skal simpelthen ikke være muligt for mennesker at formere sig i fremtiden på almindelig vis. Sterilisering er et af midlerne, de har talt åbent og begejstret om det i mange år. Nu nærmer vi os.

Det var baggrunden – nu kommer, hvad jeg ser som de tre grundstammer i Covid-1984. 

***

Mål 1: Depopulation
Depopulation: Vaccinationerne skal føre til sygdomsskabelse, sterilisation og for tidlig død. På vejen skabes der så en økonomisk guldgruppe af indtægt for dem, der kontrollerer de store Big Pharma korporationer.
De får monopol på en uendelig række af vacciner, som alle skal have, betalt gennem skatter. Det er som at sælge luft, ingen kan undslå at købe.
De mange vaccinationer har sidegevinsten, at de forkorter levetiden, medfører forøget sterilisering og også giver sygdomme, der så kan lindres via salg af andre medicinalprodukter.
Kort sagt forgiftning af og drab af ’pøblen’, som den selv betaler for. 

Mål 2: Great Reset
Great Reset: Skabelsen af så stor økonomisk implosion i verden at IMF og de fem centralbanker bag SDR-kurven kan få mandat til at skabe det 21.århundredes Bretton Wood.
Et nyt økonomisk system, som vil blive solgt til masserne med retorik om bæredygtighed, men reelt bliver der tale om en globalistisk neo-feudalisme – som udtænkt i arbejdspapirer hos Trilateral Commission og World Economic Forum.

Mål 3: Vaccinationspasset
Vaccinationspasset fører til den systematiske udbredelse af mål 1. Men det er kun den ene halvdel. Det andet formål med vaccinationspasset er, at befolkningerne gradvist bliver tilvænnet overvågning og registrering af deres færden og forbrug i det offentlige rum.
   Man skal lade sig registrere for at gå på restaurant, til koncert, ja sågar til frisør, og selvfølgelig for at rejse. Lige nu opretholdes systemets validitet/etik med henvisning til folkesundheden, men der er vitterlig tale om en skralleeffekt.
   Overvågningen vil aldrig blive rullet tilbage. Tværtimod vil den blive intensiveret, i takt med at ’social credit points’ og den centralbanksbaserede cryptovaluta bliver introduceret.

***

Man behøver ikke at tro på mål 1 og mål 2 for at kunne købe præmissen om overvågningen i mål 3. At de globalistiske skyggemagter ikke skulle være interesseret i mål 1 er svært at afvise, da de har været meget økonomisk og teoretisk engageret i dette mål i tæt ved 100 år.
Skulle mål 1 vise sig ikke at være tilfældet med vaccinationerne, så kan overvågningsdelen i mål 3 stadig være virkelig.
Mål 3 som præmis kunne eksistere, selvom vi ignorerer mål 1 og mål 2. 

Vi ved, at Kissinger og hans medhjælpere så tidligt som i marts 2020 kunne formulere vaccinationspasset ned i detaljer, og vi ved, at EU har haft en køreplan for vaccinationspas siden mindst 2018.
Vaccinationspasset er således ikke en tilfældighed, der lige er kommet på bordet nu. Det har været planlagt og analyseret ned i detaljerne. Nu er de så i gang med at rulle det ud, og Danmark forekommer at være et af de vigtigste testlande.
Måske fordi vi har så stor tillid til de statslige myndigheder? 

Mine etiske overvejelser
Mine etiske overvejelser er følgende: Hvornår bliver prisen for livet for høj? Vil jeg acceptere at sælge min ven til døden for selv at få lov til at leve? Eller måske mere ekstremt: Vil jeg lade døden tage mine børn for selv at leve videre? Hvor langt vil jeg gå for at kunne (over)leve videre?

Lad os lege med tanken om, at jeg vælger at ignorere mål 2, fx ud fra tesen om at økonomi er for kompliceret til at styre, omend Bretton Woods var sådan et tilfælde. Men måske er det geopolitisk umuligt i dag, fordi der er for mange parter med egne dagsordner, Kina versus EU versus Rusland osv.?
Dog er Kina med i SDR-kurven, og det var netop Rockefeller, der i 1970erne åbnede Kina op til samarbejde.

Men hvad så med Rusland kan man indvende – de er ikke en del af det økonomiske samarbejde? Yderligere ignorerer jeg mål 1 – jeg siger til mig selv: ’Det er nok ikke så slemt, de kan da ikke have forført 6-7 Big Pharma Corps, som de kontrollerer og ejer til at organisere democide på det niveau.
Bill Gates er en venlig filantrop og fx James Corbetts dossier (fx her) på ham ignorerer jeg. Corbett er blot lavet af sølvpapir’. 

’Jeg vælger at tage de vacciner’, usikkerheden vs friheden, ’jeg har jo også formeret mig, så… nå nej, jeg vælger ikke at tro på depopulation, sygdomsudbredelsen og steriliseringen. Den del er ikke noget problem, de vil os det bedste med de vaccinationer, eller som et minimum vil de bare profitere på at sælge luft’.
’Måske har de nok økonomiske incitamenter, men det er der så mange andre skurke derude, som også har, at de kan sælge luft / vacciner i en uendelighed, tja, hvad vedkommer det mig, de gør så meget ondt allerede, f.eks. inflationsbeskatningen. Den kan jeg heller ikke forhindre’.

Vedr. mål 3
Så er der mål 3 tilbage. Jeg kan vælge også at ignorere mål 3. ’Det er tilfældigt, det med Kissinger i marts 2020, og Kissinger er også bare en hyggeonkel.
Bilderberg, Council of Foreign Relation, Trilateral og Chatham House, det er for sjov, hyggeklubber for gamle mennesker, Rothschild, Rockefeller, Astor, Agnelli, blot rige familier som har nydt god vin og lidt østers.
  The Economist det er et solidt magasin, Carl Bildt er ikke købt, Bjarne Corydon var en visionær, Margrethe Vestager ved end ikke, hvad hun lavede i Trilateral Commission – som blot er et netværk for vin-interesserede, der har en særlig evne til at tiltrække sig centralbankchefer. Ja, så er det jo let nok.

Men hvis jeg køber overvågningsdelen i mål 3, hvad sker der så med den personlige etik? Hvor langt vil jeg gå for at være fri / overleve? Hvis jeg vælger at tage vaccinationerne, fake eller ej, så vælger jeg også at acceptere præmissen: Jeg godkender vaccinationspasset som det, der sætter mig fri – velvidende at jeg bakker op om min egen fremtidige og især mine efterkommeres overvågning og trældom. 

Jeg tager ’skuddene’ eller eventuelt – hvis jeg alligevel har en ’sneaky feeling’ af, at de vaccinationer har noget mistænkeligt over sig – så køber jeg en forfalskning. (Jeg ved dog, at Bill Gates et al har et patent på et tatoveringsvaccinationssystem liggende i skuffen under ID2020).  

I fremtiden, måske allerede om 5 år, vil jeg næppe kunne få en forfalskning, ’men jeg køber jo lidt tid’. Eller måske siger jeg til mig selv i bedste benægtende stil:  ’Nej, det patent findes ikke, det kan de ikke gennemføre’. 

Eller jeg tænker ’inden de får tatoveringssystemet på plads, da er jeg alligevel blevet gammel’.

Hvor dyr er den kortsigtede frihed?
Hvor dyr er den kortsigtede frihed?
Hvor meget vil jeg acceptere for at kunne leve nogenlunde frit – på den korte horisont?
Hvis jeg har indset, at de er i gang med at indføre 1984, og at vaccinationspasset er en nøgleingrediens, kan jeg så bare stiltiende acceptere præmissen og lade fremtiden tage sig af problemerne?
Eller skal jeg sige fra? ’Der findes noget, som er værre end fx min egen død, jeg vil ikke personligt blåstemple og indrette mig efter deres ondskab, koste hvad det vil’. 

Tankeeksperiment
Tankeeksperiment: Mine oldebørn møder mig om 100 år og stiller mig spørgsmålet:  Hvorfor accepterede du vaccinationspasset / Mark Of The Beast-systemet uden modstand?
Det er hypotetisk, fordi med det nye system er sandsynligheden lav for, at mine børn kommer til at formere sig, endsige mine børns børn. Hvad svarer jeg dem? Det er ligningen for mine etiske overvejelser lige nu.

Jeg har ikke løst ligningen endnu, men jeg hælder lige nu mod at kunne svare dem følgende: ’Det gjorde jeg ikke, jeg sagde nej tak, jeg underkaster mig ikke den slags ondskab, koste hvad det vil, herunder min frihed.

Tillægsspørgsmål: Er det værre at leve i 1984 end at dø? Er det værre at leve ufrit og forarmet, fordi man ikke vil rette ind, end at være medvirkende – gennem sin personlige accept – til at indføre 1984? 

Kan prisen for den personlige, kortvarige, købte frihed blive for høj? 

*** 

Links: 

https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218

https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162

https://mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/DrMercola-WhitneyWebb-TheTruthBehindOperationWarpSpeed.pdf

Om ID2020 fra dem selv: 

https://id2020.org/

*** 

[NewSpeek gør opmærksom på, at stort set alle relevante links til at forstå Den Nye Verdensorden / The Great Reset kan findes i en tidligere artikel af Pateren – læs her.] 

Del artiklen her: