BREV FRA EN VACCINESKEPTIKER: MYNDIGHEDERNE GØR MIG TIL ANDENRANGSBORGER

Doctor
Del artiklen her:

Af Peter Sander, sognepræst.  

CORONAVIRUS ER en virus med nogenlunde samme antal døde og folk med senfølger, som man kan vente ved en hvilken som helst anden influenzavirus.

Hvis der er nogen, der skulle insistere på, at covid-19 absolut er mere farlig end en almindelig influenza, da kan en sådan ekstra effekt let forklares med den frygt, som folk er blevet pumpet fulde af i løbet af 2020, for angst alene kan gøre utroligt meget for at nedsætte folks immunforsvar og gøre dem syge.

Nu har regeringer og medier i den vestlige verden – med afsæt i den kollektive panik, de selv har været med til at skabe – gennem hele 2021 ivrigt forsøgt at overbevise os om, at vi alle skal lade os vaccinere, før vi kan få den frihed tilbage, som selvsamme regeringer har taget fra os i løbet af coronakrisen.

Vaccinationskampagnen er uden sidestykke i historien
Vaccinationskampagnen er uden sidestykke i historien og har allerede budt på flere absurde indslag. På nettet huserer for tiden en video af New Yorks borgmester, Bill de Blasio, der lokker med gratis burgere og pomfritter til de newyorkere, der vil lade sig vaccinere. Videoen siger en hel del om amerikanske politikeres syn på sundhed og på deres vælgeres begavelse.

Og når folk ikke kan lokkes, giver man sig til at diskriminere eller true dem, der er nervøse for at indtage et medikament, som ingen endnu kender de langsigtede effekter af.

Det er tydeligt, at vaccinepasset først og fremmest er blevet indført for at presse folk til at lade sig vaccinere. Her bliver det naturlige ikke-vaccinerede menneske i mange tilfælde reduceret til en slags andenrangsborger i forhold til det vaccinerede menneske.

Men passet er åbenbart ikke nok for vaccinetilhængerne. Fra udlandet kommer der nu historier om folk, der bliver fyret fra deres arbejde, hvis de ikke vil lade sig vaccinere.

Planer om tvangsvaccination af personalet i sundhedssektoren
Dertil kommer planerne om tvangsvaccination af personalet i sundhedssektoren i flere EU-lande. Det er et klokkeklart signal til alle, som er imod tvangsmedicinering, at de fremover nok ikke bør have noget med plejen af syge mennesker at gøre. Den detalje, at tvangsvaccination, ligesom tvangsmedicinering af myndige borgere, er et brud på basale rettigheder, ser man stort på.

Det, der foregår i mange lande for tiden, er slet og ret en udrensningsproces, en ensretning i tankegang og menneskesyn, som kun kendes fra diktaturstater.

Det hele vidner om en totalitær mentalitet
Det hele vidner om en totalitær mentalitet, som også findes herhjemme. En mentalitet, der er drevet af frygt, og som er rede til at sætte frihed og menneskelig integritet over styr, bare for at få en midlertidig illusorisk tryghed til gengæld.

Med epidemilovene og det, der er fulgt efter, er basale demokratiske rettigheder sat ud af kraft til fordel for et sundhedsfascistisk system. Men sandheden er, at ingen har ret til at tage din gudgivne frihed fra dig.

Og kravet om, at du skal gå på kompromis med din egen kropslige integritet og få en række injektioner for at få lov til at deltage fuldt ud i samfundslivet igen, er en underlødig handel, som du bør nægte at deltage i.

Coronakrisen har været en lang proces, hvor vi har set, at en videnskabelig teori er blevet misbrugt til at tage friheden fra mennesker, til at udstøde anderledestænkende og til at tage endnu et skridt i retning af et Orwellsk overvågningssamfund.

Og kun få tør sætte spørgsmålstegn ved det, for man sætter jo ikke spørgsmålstegn ved ” videnskaben”.

(Artiklen har været bragt i Kristeligt Dagblad 12.08.21) 

Del artiklen her: