BLINDT BANK-HAD

Bank
Del artiklen her:

[Hans Rosling*: ”Hvis du danner dit verdensbillede på basis af medierne, ville det svare til, at du danner dig en forestilling om mig ved kun at betragte et billede af min fod.”]

Af Michael Thestrup.  

Banker er, som virksomheder er flest – ikke perfekte. Til gengæld findes et udbredt bank-had, som er ret enestående. 

Takket være mediernes ensidigt negative vinkling ved kun et fåtal, at dårlig regulering og Finanstilsynet havde et betydeligt medansvar for finanskrisen.

At offentligt overforbrug og dyre overenskomster tidligt i 00’erne bidrog væsentligt til nedturen.

At sektoren allerede har tilbagebetalt bankpakkerne plus 17 mia. kr. i fortjeneste til staten.

At bankerne trods negative renter taber kassen på indlån.

At bankernes afvisning af kontanter, overvågning af vores privatliv samt urimelige udlånsnej til kreditværdige pensionister og Udkantsdanmark skyldes lovgivning og kommunalreform. 

At langt det meste hvidvask skyldes kriminelles misbrug af banktjenester – ikke at banken har handlet i ond tro.

At kriminaliteten blandt bankansatte er lavere end i de fleste andre erhverv. 

At bankerne medvirker aktivt i finansieringen af den grønne omstilling. 

At bankerne holdt hjulene i gang gennem coronaen, selvom næsten alle ansatte blev sendt hjem med få dages varsel i marts 2020. 

At bankerne er omkostningseffektive både i forhold til tidligere og i sammenligning med udlandet. 

At rentabiliteten alligevel er meget lav i forhold til andre erhverv på grund af kæmpetabet på indlån og byrdefuld regulering. 

At banker gennem særlove er hårdere beskattet end andre sektorer. At bankledelser og ansatte er underlagt skrappere ansvarskrav end andre. 

At veldrevne banker og deres ansatte straffes kollektivt for, at andre banker og andre ansatte svigtede for 13 år siden. 

At andre brancher ikke afstraffes kollektivt. 

At danske bankers produkter, tjenester, sikkerhed, pålidelighed og effektivitet er i international topklasse, hvilket er en hjørnesten for Danmarks velstand og velfærd. 

Der findes ikke mange andre landes bankvæsner, vi ville være bedre tjent med. Derfor er det et uvidende og blindt had, som rammer sektoren, hvilket med tiden vil udpine bankerne for talent, kapital og investeringer, så kimen lægges til en ny krise.

(Teksten har været trykt i EkstraBladet d. 7.5.21)

***

* Hans Rosling, Ola Rosling og Anna Rosling Rönnlund: FACTFULNESS. 10 grunde til at vi misforstår verden – og hvorfor den er bedre end vi tror. Oversat fra engelsk af Annemette Goldberg. Hæftet med omslag. Ill. 376 sider. Kr. 299,95. Forlaget Lindhardt og Ringhof.  Udkommet d. 5. april 2018.                   

Det indledende citat står på s. 207. 

Del artiklen her: