APROPOS JUNKMEDIER

Junk
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard

Det er ubetaleligt morsomt, at Politiken har kørt en serie om såkaldte junk-medier, hvor de i en artikel tirsdag d. 30. april laver, hvad de selv kalder en faktaboks:

”FAKTA

Junkmedier

’Junknews’ vinder frem i Danmark.
Modsat fake news, som er direkte
løgne, er junknyheder sjældent det
pure opspind. Til gengæld er det ofte
manipulerende og misvisende. Ofte
sker det for at sprede politiske
holdninger eller tjene penge.

Politiken undersøger junkmedier
i Danmark med et ekspertpanel fra de
tre journalistuddannelser. Ekspertpanelet
konkluderede 18. april, at ni
medier producerer journalistik af så
ringe kvalitet, at de kan betegnes
’junkmedier’.

De ni junkmedier er: 24Nyt, Den Korte

Avis, NewSpeek, Folkets Avis, Dagens,
Døgnets, DkDoxTV, Nyheder24 og
Digitale Nyheder/Krammet.”

Da jeg selv er meget aktiv skribent på og bidragyder til Den Korte Avis og NewSpeek, bryder jeg mig af indlysende grunde meget lidt om indirekte at blive beklikket på min faglighed og min argumentation. Det gælder, når jeg anmelder bøger og film. Det gælder, når jeg formidler formidlingsværdig forskning. Og det gælder, når jeg leverer reportager, politiske kommentarer og debatindlæg.

Jeg skriver på disse medier af to grunde: Dels har det været meget svært inden for de sidste par år at komme igennem med større artikler om fx migration, islamkritik, kønsforskning, familiepolitik, uddannelsessystemet mv. i mainstreammedierne; dels repræsenterer Den Korte Avis og NewSpeek et meget vigtigt SUPPLEMENT  – og KORREKTIV – til de nyheder, der sjældent eller aldrig kommer inden for skiven hos de etablerede medier.
   Der i øvrigt sjovt nok alle sammen får mediestøtte i modsætning til Den Korte Avis og NewSpeek.

Konstruktiv nyhedsjournalistik
Det er et problem, at et dagblad som Politiken bedriver konstruktiv nyhedsjournalistik, hvor læserne bliver opdraget til at have et bestemt syn på omverdenen.  Et syn, de tager med på arbejde som fx lærere og socialrådgivere. Politiken ligger på lærerværelserne, og herfra kan (alt for mange) folkeskole-og gymnasielærere gå ud i klasserne og påvirke deres elever med fx klimahysteri, islam som fredens religion og EU som fredens projekt.

For ubegribeligt nok har dagbladet stadig mange læsere, endskønt de holder de samme læsere i uvidenhed om fx den befolkningsudskiftning, der er i fuld gang i Danmark og resten af EU. Samt om det massive dannelsestab inden for uddannelsessystemet.

Man kunne måske stille det spørgsmål: Gør de blinde, partiske vinkler Politiken til et junkmedie?

Den tvangslicensbaserede DRs – i folkemunde kaldet DDR – hovedkilde til nyheder er ofte – surprise-surprise – Politiken, så selvfølgelig skal vi have en Deadline (25.4.19) om såkaldte junkmedier. Skønt ord, ik’? JUNK! Med konnotationer til bras, ragelse, skrammel, sludder, ja lort, pardon my French. Så har vi li’som fået tværet de nævnte alternative medier helt ned i det useriøse slam-søle.

I indslaget på Deadline tager studieværten Jakob Rosenkrands (den mindst ringe af de fire nuværende værter, fordi han næsten altid sørger for at have en opponent med) afsæt i, at forskere på Oxford Universitet udnævner alternative medier til at være ideologisk ekstreme, propaganderende, konspirerende, hyper-partiske mv.

Til at støtte den opfattelse har han inviteret Janni Møller Hartley, lektor i journalistik på RUC, i studiet. Hun er en af forskerne bag undersøgelsen af de såkaldte junkmedier.

Et partsindlæg forklædt som ekspertviden
Men vi har li’som sat ræven til at vogte gæs. Et partsindlæg forklædt som ekspert-viden. De alternative medier sidder i haserne på dårligt uddannede og ideologiske journalister (evt. uddannet på RUC?), så måske bryder journalisterne og deres undervisere sig meget lidt om kritikken og har en interesse i tilsværtning og defamering af kritikkens afsendere?

Slagsiden i den danske journaliststand
Lad mig runde af med dels et link til denne kommentar i Den Korte Avis, der bekræfter, at slagsiden i den danske journaliststand selvfølgelig også afspejler sig i Pressenævnets aktivitet og mangel på samme; dels en henvisning til Presselogen, der præsenterer sig således: ”Mediechefernes debat. Følg med, når samfundets vagthunde går kritisk til hinanden.”

Paradoksalt nok går der næppe en udsendelse, uden at en af cheferne for DE ETABLEREDE MEDIER må give en undskyldning for fejl.

Så måske-måske –  er det slet ikke NewSpeek og Den Korte Avis, der leverer junk?

 

Del artiklen her: