MANIPULATION MED ORDET SUVERÆNITET

Helge Rørtoft-Madsen
Del artiklen her:

 

Af Helge Rørtoft-Madsen

I EU-debatten hører man ikke så sjældent en meget smukt lydende og besnærende påstand fra EU-tilhængere om, at når/hvis vi afgiver dansk suverænitet, så opnår vi mere suverænitet på EU-plan. Som om det er en god investering at afgive suverænitet. Men det er en komplet misforstået, falsk og forvirrende måde at tænke og tale om suverænitet på.

For ganske nylig benyttede en jurist og tidligere ministeriel embedsmand, som i mange år har betjent og rådgivet danske regeringer i EU-jura og i grundlovssagerne, denne besnærende, men falske – for ikke at sige løgnagtige – talemåde i en kronik om Brexit. Nu, da han ikke længere er embedsmand, men talsmand i en politisk tænketank, finder han det åbenbart ikke så galt at forsynde sig imod sin juridiske ekspertise. I kronikken citerede han ganske vist den engelske parlamentariker Dame Beckett for at udtale sig på den besnærende måde i det britiske parlament og føjede derefter selv til, at

”i en globaliseret verden kan suverænitet udøvet i fællesskab give mere reel suverænitet til de enkelte stater, end hvis man står ene over for de andres fælles suverænitetsudøvelse”.     

Det lyder da indlysende rigtigt, ikke sandt?!

Men meningen i de to sætninger er ikke bedre end det, den skarpsindige jurist og politiker Viggo Hørup kaldte ”det vitterlige vås”. For i de to sætninger begås der tre fejl, som forfalsker og forvirrer begrebet suverænitet:

– for det første: forestiller man sig, at suverænitet er noget der kan deles, men suverænitet kan ikke deles, suverænitet er tværtimod udelelig. Derfor kan der ikke opnås suverænitet ved at dele suverænitet.   

– for det andet: når/hvis man afgiver suverænitet, så mister man den – og der opnås ingen anden suverænitet til gengæld,

– og for det tredje: suverænitet er ikke det samme som politisk indflydelse (at ”sidde med ved bordet”) – at forveksle de to ting er grov begrebsforvirring.

Men den falske og manipulerende tankegang vil sikkert blive brugt igen i valgkampen op til EU-parlamentsvalget.
Derfor er det vigtigt, at vi er i stand til at afsløre dens falskhed og sige den imod, fordi den er falsk.  

(Artiklen har tidligere været trykt i bladet Nødvendigt Forum nr. 91, maj 2019)

Del artiklen her: