ALT ER I DEN SKØNNESTE ORDEN – ALTSÅ IFØLGE PROPAGANDAMEDIERNE

social-media
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Ser man på mainstream-medierne i dag, kan man konstatere, at sandheden må sælge meget skidt. Medierne er udover at fungere som magthavernes propagandaapparat mest af alt engagerede i at bekræfte det stillads af narrativer, som i befolkningen skaber et billede af en stabil og forudsigelig verden. De, som vi altid har set som de onde, er stadig de onde, og de, der altid har været set som de gode, er stadig de gode. Så er der de rigtige holdninger og de forkerte holdninger, som vi også bekræftes i står uændrede fast – alting er i orden, og vi kan slappe af.

Medierne udfører nu alene den service at indgyde befolkningen tillid

Medierne udfører nu alene den service at indgyde befolkningen tillid til, at alt er, som det plejer at være. Det er der, vi befinder os nu, hvilket bekræftes af, at ikke et eneste dansk nyhedsmedie mødte op til læge Vibeke Manniche og cand.scient. Per Brændgaards pressemøde om censur i dagens Danmark.
Vi er dermed ikke i tvivl om, at alle de store medier i dag er kaprede institutioner, som tjener andre interesser end den journalistiske. I stedet for at være vagthunde, der afslører korruption og råddenskab i magtens sfærer, er medierne nu selv blevet en uundværlig del af korruptionen og råddenskaben. 

Medierne er nu et farligt redskab

Medierne er ikke bare blevet irrelevante, men de er nu et farligt redskab i den endelige destruktion af Vestens civilisation, som oprindeligt byggede på den kristne tros princip om individets ukrænkelighed – en ukrænkelighed, som udspringer af det faktum, at hvert individ er skabt i Guds billede. 

Hvor er opråbet fra kritiske journalister angående vores og tilsyneladende alle verdens regeringers overtrædelser af Nürnberg-kodekset, som forbyder at folk tvinges, presses eller lokkes ind i medicinske eksperimenter?

Hvor er mediernes dækning af de omfattende og horrible vaccinebivirkninger? 

Hvor er mediernes kritiske analyser af de restriktioner, der unisont er taget i brug i hele verden, og som med al tydelighed viser, at corona- og vaccine-menageriet intet har at gøre med befolkningernes ve og vel, men i stedet er et middel til at gennemføre sociopat-elitens ”nye verdensorden”?

Hvor er dækningen af undertrykkelse af lægemidler, der virker? 

Hvor er mediernes dækning af den målrettede og tilsyneladende organiserede undertrykkelse, der finder sted omkring de lægemidler, der rent faktisk virker imod corona-virus?  (ivermectin, hydroxyklorokin, fluvoxamin etc, listen af effektive midler er efterhånden lang). 

At børn, som på ingen måde er truet af virussen, nu også skal være forsøgsdyr, må være det endelige bevis på, at politikere og embedsmænd, der aktivt deltager i promoveringen af vaccinerne, er kriminelle håndlangere for magtfulde interessegrupper, der opererer på et internationalt plan. Hvor er mediernes dækning af dette?

Dr. Zelenko: Covid-vaccinerne er verdenshistoriens største forbrydelse mod menneskeheden

Ifølge dr. Vladimir Zelenko er covid-vaccinerne verdenshistoriens største forbrydelse mod menneskeheden. Denne overraskende advarsel fra en jødisk læge, der praktiserer midt i et stort jødisk kvarter i det nordlige New York, burde få alle til at vågne op, for der skal noget til, før en jøde kalder en anden forbrydelse end nazismens holocaust for den største forbrydelse mod menneskeheden. 

Ifølge medierne er der imidlertid intet at se her og intet at se der. Alt er i skønneste orden, og vi kan alle slappe af.   

Del artiklen her: