ADVARSEL: MANGE BLIVER SYGE NÅR DE FÅR DANSK STATSBORGERSKAB

Del artiklen her:

Hvorfor bliver så mange ikke-vestlige indvandrere pludseligt for syge til at arbejde, når de får statsborgerskab?

Af Peter Qvistgaard, journalist

Halvdelen af de muslimer, der gennem årene har opnået dansk statsborgerskab, bliver ramt af en smitsom sygdom, hvor symptomerne er passivitet og i mere alvorlige tilfælde lyst til kriminalitet.

Her i landet bor der officielt 284.000 muslimer – det uofficielle tal er formentligt højere, men lad os bare bruge disse tal. Af ovennævnte tal har ikke mindre end 70,9 procent fået dansk statsborgerskab.

Omregnet til nudansk betyder det, at 207.000 fremmede med en helt anden kultur nu er danske  statsborgere. Hovedparten af dem er kommet her til landet som flygtninge.

Inden nogen bliver helt rystet over dette store antal, vil jeg skynde mig at berolige dem. For vore myndigheder beskytter jo Danmark – og udsteder kun statsborgerskab til reelle og ærlige personer, der virkelig vil Danmark.

Her er nogle af kravene til dem:

Flygtninge kan få dansk statsborgerskab efter otte års opholdstilladelse i Danmark. Flygtninge skal blandt andet bestå en danskprøve og en prøve i viden om det danske samfund, dansk kultur og historie (indfødsretsprøven) for at blive danske statsborgere.

For at blive dansk statsborger skal man herudover have permanent opholdstilladelse, man må ikke have forfalden gæld til det offentlige og ikke have begået kriminalitet. Ansøgere skal endvidere være selvforsørgende det seneste år og fire et halvt år inden for de seneste fem år. (Kilde, Dansk Flygtningehjælps webside).

De muslimer, der ikke er tidligere flygtninge, men måske er kommet her til landet som gæstearbejdere, har de samme krav som alle andre personer fra hele verden, der søger dansk statsborgerskab. Til forskel for kravene til flygtninge, skal man blandt andet have haft ni års lovligt ophold i Danmark (otte år for flygtninge). (Hvis man er gift med en dansk statsborger, kan man søge efter seks års ophold), man skal  være selvforsørgende, og må ikke have modtaget kontanthjælp det seneste år, og ikke sammenlagt mere end seks måneder inden for de seneste frem år. Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Og man skal afgive en tro- og love erklæring om loyalitet overfor Danmark. Bare for lige at nævne de vigtigste punkter. (Kilde: Refugeres.dk, 14/10-2015).

Så kommer mit store spørgsmål:

Hvis ovennævnte to grupper virkelig har opfyldt kravene til deres statsborgerskab, hvorfor er det så et faktum, at over 100.000 af dem i dag lever af offentlige, danske ydelser? (kilde: Den Korte avis 2/12-2014). Og mange af dem kan ikke tale dansk – selv efter års ophold her i landet. For ikke at tale om at netop de to grupper har den største kriminalitet her i landet i forhold til deres antal.

Betyder det, at vort rødbedefarvede, danske pas automatisk udløser en farlig smitte, der gør muslimerne passive, og i mere alvorlige tilfælde kriminelle?

Ja, det er jeg overbevist om.

Så jeg har en idé.

Alle, der ikke fortsætter med at leve efter de forudsætninger, som var betingelsen for, at de fik dansk statsborgerskab, bør efter en årrække fratages deres statsborgerskab med følgende erklæring: – Du har ikke opfyldt betingelserne for at være borger i vort land.

Straks vil der være mange tolerante danskere, der vil melde ud, at enten er man dansk statsborger eller også er man ikke. For etniske danskere udnytter jo også loven, og begår også kriminalitet.

Glem det argument.

Der er i min optik forskel på os, der er født som danskere – i forhold til de gæster, som er kommet her til landet under falske forudsætninger. I Danmark bliver man (uden sammenligning) i øvrigt hurtigt smidt ud af en forening eller en klub, hvis man ikke overholder vedtægterne.

Længere er den ikke!

Del artiklen her: