2 AFVISTE LÆSERBREVE

Laptop
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Er regeringens corona-strategi smart?

Med sit seneste udspil (’slip småbørnene løs’) holder Mette F. og hendes dukkeførere hånden over offentligt ansatte og de administrative på kontorstolene. Hvorfor? Fordi det er hendes vælgere. Imens slagter hun støt og sikkert erhvervslivets små og mellemstore virksomheder. Er Røde Mor i gang med at opbygge et nyt DDR med solid hjælp af D(D)R? Er hun fast besluttet på at beholde magten gennem kontrolleret fattigdom? Og ser vi snart nogle statistikker på, hvor mange der dør / er døde af corona i forhold til dem, der dør / er døde af ’almindelig’ influenza?

Corona: Løftestang for overvågning via tvangsvaccination?

Ugeskrift for Læger har afvist en artikel af pensioneret overlæge, Anders Bruun Laursen, der ellers tidligere har fået bragt indlæg om den berygtede immunforstærker, squalen, og en af dens følgevirkninger, narkolepsi.
Begrundelse: “Det er ikke vores prioritet”.

Skyldes afvisningen, at artiklen kritiserer regeringens meget restriktive lovgivning, der synes ude af proportion med farligheden af den coronavirus, som lovgivningen skal beskytte imod? En lovgivning, der hjemler mulighed for tvangsvaccinering ved frygt for overfyldte hospitaler?

Er regeringen (ufrivilligt?) medskyldig i at realisere Bill Gates’ (interessent i ID2020 Alliance) våde drøm: ’Der bliver ikke normalitet igen, før alle mennesker på jorden er blevet vaccineret mod coronavirus’? ID2020 Alliance er et elektronisk identitetsprogram, som bruger vaccination som platform for digital identitet.

Spurgt i al stilfærdighed.

Del artiklen her: