WHISTLEBLOWER: 25% AF BEBOERNE PÅ TYSK PLEJEHJEM DØDE EFTER PFIZER-VACCINE

Fuellmich
Del artiklen her:

By Children’s Health Defense Team.

Oversat af Erik Refner, senior. 

***

Reiner Fuellmich og Viviane Fischer, advokater og stiftende medlemmer af German Corona Investigative Committee, har interviewet en plejer på et berlinsk plejehjem. Han beskriver, hvad der skete under og efter igangsætningen af Pfizer’s Covid-vaccine.

I den 40 minutter lange video nedenfor interviewer Reiner Fuellmich og hans kollega Viviane Fischer en anonym whistleblower på et plejehjem i Berlin.

Whistlebloweren beskriver, hvad der skete på det behandlingssted, han arbejder, under og efter igangsætningen af Covid-19 vaccinationerne. Hans stemme er forvrænget for at beskytte hans identitet. Videoen er tysksproget med engelske undertekster.

Whistlebloweren beskriver, hvordan 7 ud af 31 demente plejehjemsbeboere døde efter den første dosis af Pfizers Corona-vaccine. En ottende døde på tidspunktet da interviewet blev optaget.

Efter den anden dosis af Pfizer-vaccinen blev 11 beboere alvorligt syge og en mere døde.

Med andre ord døde 25% af beboerne og 36% blev alvorligt syge kort tid efter de blev vaccineret.

Videoen indeholder person-anonyme optagelser fra plejehjemmet, hvor et hold på tre eller fire personer, inklusive en soldat i uniform, vaccinerer beboere, i flere tilfælde med magtanvendelse. Optagelserne er stærkt bekymrende, da de bl.a. viser nogle mennesker, som skønt de stærkt modsætter sig vaccination alligevel bliver vaccineret.

På vegne af whistlebloweren har Viviane Fischer indgivet en klage til anklagemyndigheden og til politiet. De søger retshåndhævelse og offentliggørelse af disse oplysninger for at sætte en stopper for yderligere dødsfald.

En undersøgelse af dødsfaldene på dette specielle plejehjem vil ikke være den første undersøgelse af dødsfald blandt ældre plejehjems-beboere, efter de er blevet vaccineret med en Covid-vaccine. Der har været mange rapporter om ældre mennesker, der er døde efter at være blevet vaccineret.

I januar sagde embedsmænd i Norge såvel som i Tyskland, at de havde igangsat undersøgelser af dødsfald som var indtruffet efter vaccinationer. I sidste måned stoppede embedsmænd i Spanien midlertidigt for vaccinationer da 46 plejehjems-beboere døde efter at være blevet vaccineret.

Global Times rapporterede i sidste uge, at 16 ældre i Schweiz døde efter Covid-vaccinationer.

Ifølge de senest tilgængelige data fra USAs Vaccine Adverse Event Reporting System, er gennemsnitsalderen for dem, der er døde, 77,8 år. 

Children’s Health Defense arbejder tæt sammen med Fuellmich og hans medarbejdere i German Corona Investigative Committee for at søge information og retfærdighed vedrørende Covid-19.

SE VIDEOEN HER

Sign up for free news and updates from Robert F. Kennedy, Jr. and the Children’s Health Defense. 

Del artiklen her: