VOLDTÆGTER STEGET MED 232 PROCENT SIDEN VENSTRE OVERTOG MAGTEN

Kvinders sikkerhed er dalet kraftigt under Løkke-regeringen. […]