VISSE SAGER TIES IHJEL – HVORFOR STILLER INGEN DISSE SYV VIGTIGE SPØRGSMÅL?

question
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen. 

Hvordan kan det være at ingen fra pressen til statsministerens pressekonferencer stiller følgende syv vigtige spørgsmål, som rigtigt mange borgere sidder med? Har samtlige medier fået mundkurv på?

  1. Gældsætning: Hvem har vi lånt de 600 MIA af til Corona-krisen? Er det et land eller en institution? Hvad er planen for tilbagebetaling af dette beløb? Hvad har udlåneren forlangt til gengæld? Hvilken magt får udlåneren over Danmark? Kan de fx forlange at få Grønland udleveret, eller at Danmark skal indlemmes som en del af Tyskland som delvis tilbagebetaling?
  2. Respiratorpladser: Hele undskyldningen for at lukke landet ned er, at vi ikke har kapacitet nok til at håndtere de mange syge i sundhedsvæsenet (herunder ikke nok respiratorer). Hvorfor bruger vi så ikke 10 MIA på at købe et par respiratorer og leje en nedlagt skole på Mols til coronasyge, så vi kan lukke landet op igen – i stedet for at låne 600 MIA i udlandet og gældsætte landet for evigt?
  3. Asylansøgere: Vi har lukket næsten al rejseri ned. Hvorfor kan asylansøgere og andre såkaldte ’flygtninge’ stadig strømme ind ubegrænset i stride strømme, og flytte ind i kommunernes boliger og lejre, medbringende alle mulige andre smitsomme sygdomme oveni corona? Såsom malaria, leverbetændelse, væggelus, fnat, ebola, zika, gul feber – uden at det bliver stoppet af myndighederne eller nævnt i medierne?
  4. Straf til enlig mor: Hvordan kan det være, at man vil overveje straf til en enlig mor, der har opfordret københavnerne til, at vi skal handle på en ikke-voldelig måde? Altså samtidig med at man ikke vil straffe en regering, der sprøjter et utal af love og bekendtgørelser ud – og det med påbud til politi og militær om at anvende vold og tvang?
    Hvorfor hører man ikke noget om de mange retssager, der efterhånden er anlagt imod Mette Frederiksen i medierne eller fra Folketinget?
  5. Straf til unge mænd: Hvordan kan det være at man vil straffe et par unge mænd, som har brændt en dukke af Mette F. af, med en overmåde streng straf? 

   Mens man ikke har straffet Enhedslisten, der har brændt en dukke af Lars Løkke og Pia Kærsgaard af? 

Straf til regeringen? 

Mens man heller ikke har straffet en regering, der bevidst og målrettet gennem deres handlingsplan fra april 2020 har forårsaget mere frygt, uro, stress, angst, uro – alt sammen sygdomsfremkaldende faktorer – end nogen anden regering i dansk historie. 

   En regering som med coronarestriktionerne formentlig har øget forekomsten af andre ligeså alvorlige eller mere alvorlige sygdomme – eksempelvis ved at cancerpatienter ikke har kunnet få behandling. Og så er der lige grundlovsbruddet, for så vidt angår minkene. 

6. Epidemiloven: Hvordan kan det samlede Folketing sidde og diskutere, hvor meget eller hvor lidt vi kan bruge af enevældige elementer i epidemiloven såsom tvang og brug af politi og militær? Ja, adskillige tiltag nærmer sig middelalderens torturkamre, gabestokke og hjul & stejle?
   Epidemiloven er åbenlyst et overset levn fra enevældens tid i 1600-tallet, altså en lov der gik i glemslen dengang, da alle andre love blev opdateret ved Grundlovens indførelse i 1849.
   Hvordan kan det være, at Folketinget ikke nu i vores oplyste tid opdager denne lapsus og renoverer Epidemiloven ud fra principper i demokratiet og Grundloven? Hvordan kan repræsentanter for Folkestyret overhovedet gå med til at overveje at stemme for eller imod? Har man ikke indset, at den gamle epidemilov og regeringens ny forslag er totalt uacceptabelt og bør totalrenoveres ud fra humanitære principper? Åbenbart ikke. 

7. Vacciner (note 1): Hvordan kan man gå med til at uddele vacciner, der ikke er ordentligt undersøgt? De store undersøgelser, som danner grundlag for godkendelse af vaccinerne, har vaccinefirmaerne selv lavet.
“Pfizer was responsible for the design and conduct of the trial, data collection, data analysis, data interpretation, and the writing of the manuscript.” https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577

Ang Moderna vaccinen: “Investigational New Drug sponsor, Moderna, was responsible for the overall trial design (with input from the Biomedical Advanced Research and Development Authority, the NIAID, the Covid-19 Prevention Network, and the trial cochairs), site selection and monitoring, and data analysis.”

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034201?query=recirc_mostViewed_railB_article

Det må betyde, at ingen af undersøgelserne er objektive og derfor videnskabeligt set ikke er valide eller lødige.

Bivirkninger

Hvad angår bivirkninger har man ikke undersøgt dem ordentligt – blot ved subjektiv selvrapportering, og man har ikke taget DNA tests før og efter, hvilket er nødvendigt at gøre, når man giver vacciner, der både er gensplejset og syntetiske. 

Vi ved, at arvematerialet er let påvirkeligt, og let påvirkes af almindelige faktorer som mad og sollys. Derfor er der grund til at formode, at DNA påvirkes af indsprøjtning af gensplejsede elementer og syntetiske nanopartikler.
Ingen har undersøgt vaccinernes effekt på DNA.

Hvordan kan det være at man ikke forlanger at det langtidsundersøges, eftersom mutationsskader ofte først viser sig efter mange år?

Hvordan kan det være, at man tilbageholder information til borgerne om, at der findes effektive metoder både til forebyggelse og behandling af corona, både i moderne lægevidenskab og med naturlige metoder? (læs fx her)  

(Note 1): Vi er ikke virologer, men er så heldige, at en række læger hjælper os med oplysninger. Det gælder således for dette afsnit om vacciner og deres bivirkninger. Disse læger ønsker ikke at træde frem med navn, da det kan koste dem deres autorisation. Så vidt er det kommet i vores ’demokrati’!

Del artiklen her: