VENSTRE-INTELLEKTUELLES FLIRT MED DET TOTALITÆRE

At “undertrykte folk altid har ret,” er venstrefløjens grundtese. […]