UVIDENDE POLITIKERE I EN KOMPLICERET VERDEN

holy-quran
Del artiklen her:

Af Jens Graa.

Jeg har ofte undret mig over, at vores politikere aldrig har forklaret den danske befolkning, hvorfor vi skulle ændre vores samfund til en multikulturel blandingsverden. Flertallet af politikere i 80’erne og 90’erne fortalte i TV og aviser begejstret om den uendelige lykke, det ville blive at få det danske homogene samfund blandet med spændende fremmede kulturer. Jeg ved ikke om man kan kalde det en forklaring? I så fald er politikerne så utroligt uvidende, at der må opstå en uoverstigelig forståelseskløft mellem politikerne og meget store dele af den befolkning, de i demokratisk forstand er sat til at betjene.

Har sociologerne givet en forklaring på multikulturen?
Vi har adskillige universiteter i Danmark, hvor mennesker uddannes til at bearbejde sociologiske problemstillinger videnskabeligt. De burde være i stand til at bevise nødvendigheden af at skabe en multikulturel blandingsverden i Danmark. Desværre har jeg aldrig set en acceptabel bevisførelse i den henseende fra forskerne. Det kan jo godt være, at en sådan bevisførelse eksisterer, men så må den vel frem i lyset. Ellers må vi jo tro, at behovet for det multikulturelle samfund er baseret på et falsk videnskabeligt grundlag. Den politiske tro på, at indvandrede muslimer skal tjene som arbejdskraft har ingen ”almindelige mennesker” troet på i snart 50 år.

Kun den rette universitetsuddannelse får indflydelse
Cand.mag. Peter Neerup Buhl stiller i sin bog ”Bag forskningens facade” det relevante spørgsmål, ”Hvorfor sociologien ikke for længst har afklædt illusionerne omkring det multikulturelle samfund”?

Han besvarer selv spørgsmålet på følgende måde: ”Det er selvfølgelig fordi forskerne på tværs af alle principper massivt sammenblander det efter deres mening moralsk set rigtige og det videnskabeligt ”realistiske”. De gør sig kort sagt skyldige i videnskabelig ønsketænkning”. Den tyske samfundsfilosof Jürgen Habermas nævner P. Buhl også i sin bog. Habermas udtaler: ”Offentlighedens forfald er tegnet på samfundets teknokratisering, hvilket afpolitisering af befolkningen vidner om, og den er forårsaget af politikkens videnskabeliggørelse”.

Sociologer og andre humanistiske faggrene, der ofte er marxistisk inspirerede, har i hele Vesteuropa kunnet placere sig i afgørende politiske rådgivningsroller og har derfor indirekte magt til delvis at kunne udelukke den vesteuropæiske befolkning fra politisk indflydelse. Bemærk hvordan EU og hovedparten af de vesteuropæiske politikere for eksempel støtter indvandringen stik imod et stort flertal af de vesteuropæiske befolkningers ønske. Politikerne agter tilsyneladende ikke at lade borgerne i EU få demokratisk indflydelse trods deres flertalsret!

Politikernes begejstring for muslimer falmer ikke
Og alle os ”almindelige danskere”, der desværre kun har råd til at bo i nærheden af den fremherskende indvandrede kultur – muslimerne – fik al den multikulturelle spænding, som politikerne havde lovet os, men på en helt anden måde end den uendelige lykke som politikerne havde beskrevet. Overfald, påsatte brande, skyderier, mord, svindel, handel med stoffer, bander, bandekrige, voldtægter, beskyttelsespenge, bombesprængninger og iflg. PET en konstant trussel om terror.

Hertil kommer at muslimerne, især kvinderne, hænger fast i velfærdsstatens velsmurte økonomiske goder. Hvorfor arbejde, når man kan nyde tiden og tilværelsen med venindesnak på sit eget sprog. Endelig kan man tillade sig at føde mange nydanske muslimske børn og samtidig have masser af tid til at være hjemme og passe børnene. Og så får man oven i købet penge for at føde børnene og for at passe dem til de bliver voksne. Og manden behøver egentlig heller ikke at bestille noget. Flere børn bliver automatisk til flere penge.

Muslimernes mål er at indføre Allahs lov i Europa
Frit efter bogen ”Et essay om Koranens magt” af Hans Peter Rasmussen: Islams hellige krig har som klar forudsætning, at islam kan vinde sin magt over Europa ved at udfylde:

Et energipolitisk tomrum (olien).

Et religiøst tomrum i kølvandet på den ødelæggende og destruktive virkning, som ungdomsoprøret og den kulturradikale værdirelativisme særlig har haft i Europa og på Europas kulturskat og kristne værdigrundlag. (Muslimer formoder med rette, at det dermed bliver lettere at indføre islam i Europa(tilføjet tekst)).

Et voksende etnisk europæisk tomrum forårsaget af børnefødselsunderskud, der medfører, at ingen af Europas lande befolkningsmæssigt kan reproducere sig selv. (Delvis ændret tekst).

Koranens sande stemme fremgår af udvandringsverset, Sura 9.20:

”De, som tror og udvandrer og med deres gods og blod kæmper for Allahs sag, de indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre”.

”Muslimer lader sig ikke integrere i et vantro samfund. Vantro er haram, urent og forbudt. Når nogen siger eller tror noget andet, er det, fordi de enten er uvidende, naive eller løgnagtige. Urenheden fra vantro smitter muslimen, der herved udelukkes fra Paradiset og havner i helvede”.

Sura 4.90: ”Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem”.

Sura 4.105: ”Vær ikke sene til at forfølge et vantro folk, også selv om det måtte være jer imod”!

En nations fald ned i en uhyggelig religiøs verden
Demografiske beregninger viser med stor sikkerhed, at muslimerne uvægerligt bliver et flertal i Danmark. Det eneste der kan være tvivl om er, hvornår det muslimske flertal opnås, men det sker med ret stor sikkerhed i dette århundrede. Det afhænger desværre af vores politikere.

Hvis de fortsætter deres iver efter at give statsborgerskaber til muslimer, så kan vi formentlig forvente, at muslimsk indvandring, statsborgerskaber og børnefødsler skaber et muslimsk flertal i Danmark allerede om 40 år, altså omkring år 2060. Hvis vi tænker os til det usandsynlige, nemlig at politikerne på højre- og venstrefløjen standser indvandringen og tildelingen af statsborgerskaber til muslimer i morgen, så vil muslimerne opnå et flertal langt senere i århundredet, men et flertal vil de nå.

Hvad tænker politikerne dog på?
Det siger sig selv, at det er de politikere, der sidder i folketinget i dag, der synes at have besluttet, hvor længe Danmark skal bestå som et kristent samfund med et flertal af etniske danskere. Det er faktisk kun spørgsmålet om en relativt simpel matematisk beregning, hvornår vores børn, børnebørn eller børnebørns børn på et tidspunkt mellem år 2060 og 2100 bliver underlagt islam med alle de vanvittige religiøse regelsæt, det vil indebære.

Det er en sandhed, der ikke alene i høj grad fornægtes af marxistiske og andre venstresocialistiske kredse uden nogen form for bevisførelse, men faktisk også af forbavsende store dele af de borgerlige partier i folketinget. Det har fuldstændig undgået politikernes opmærksomhed, hvor alvorlig situationen er. Politikernes indvandringspolitik har skabt den danske nations hastige fald ned i en uhyggelig religiøs verden med et styre, hvor imamer og diktatorer får magten og den oprindelige danske befolkning tvinges til en dhimmi-tilværelse. Alle ærlige demografiske beregninger berigtiger den nævnte antagelse. Hvad tænker politikerne dog på?

Skandinaviske politikere er i færd med at skabe et helvede

Et muslimsk flertal kommer til at skabe store omvæltninger i det danske samfund. Etniske danskere bliver stillet overfor kravet om religiøst at overgå til islam. Mange danskere vil gøre det, fordi den mulige dødelige konsekvens ved at sige ”nej”, vil gøre store dele af befolkningen ganske medgørlig. Se blot på svenskerne.

De svenske politikere kan gennemføre al den indvandring de ønsker uden at den svenske befolkning rejser sig i protest. Befolkningen er slaveagtige og medgørlige, uanset hvad deres politikere finder på. Vikingernes egenskaber er af uransagelige årsager ikke gået i arv til deres skandinaviske efterkommere. De gamle deroppe i Valhal hos Odin vil sikkert tale nedslået om de ynkelige folk, der nu lever i deres lande.

Et ynkeligt endeligt
Det kan næppe forbavse, at muslimerne har nogenlunde den samme mening. Deres opfattelse af verden er jo også ret fortidig, hvilket uvægerligt vil medføre, at de vil gøre skandinaverne og herunder selvfølgelig også danskerne til slaveagtige arbejds-dhimmier, dvs. f.eks. borgere, der er nødvendige til at holde industrielle virksomheder og andre former for avancerede produktioner kørende. Til gengæld for at få lov til at arbejde og have en ”beskyttet” position i samfundet skal de pågældende dhimmier betale meget store skatter, der opkræves af det muslimske samfund.

Hvis dhimmier strejker eller på anden måde nægter at arbejde, vil de pågældende blive gjort til slaver sammen med deres hustruer og børn. Det vil føre for vidt at beskrive hele det muslimske regelsæt for dhimmier og slaver. Man skal nok forestille sig et ændret Skandinavien i retning af det bekendte nedkæmpede land ISIS i Syrien.

Et ynkeligt endeligt for et folk, der ikke forstod på demokratisk vis at skille sig af med de politikere, der åbenlyst ikke forstod de skader, som de påførte deres loyale og trofaste etniske befolkninger.

Se også De trojanske heste af Palle Almindsø

(Artiklen har tidligere været bragt på Snaphanen).

Del artiklen her: