USA HAR ATOMVÅBEN I EUROPA

USarmy
Del artiklen her:

Af Bitten-Kirsti Nielsen.

Danskerne synes ikke at være opmærksomme på den overhængende fare, som truer Europa. Selv folk, fra hvem man i kraft af deres uddannelse og berøring med vigtige dele i samfundet kunne forvente en skarpere orienteringsevne, lader sig føre af historiens mest forløjede hovedstrømsmedier.

Ifølge Observateur Continental (OC) har USA i al diskretion udstationeret ca. 150 atomsprænghoveder i flere europæiske lande. Det skulle ifølge Syria Times dreje sig om Belgien, Holland, Tyskland og Tyrkiet, hvilket dog hverken er bekræftet eller dementeret.

At fremprovokere et atomvåbenkapløb?
Spørgsmålet er, om hensigten hermed er at fremprovokere et atomvåbenkapløb, og om europæerne i så fald er med på ideen? Det er europæerne næppe, ej heller danskerne, hvis fælles forståelse af krigen i Ukraine synes at være hentet hos DR.

Ingen kunne drømme om at orientere europæerne korrekt om de onde kræfter, som truer Europa og ønsker at smadre kontinentet. Kan vi da blive ved med at overse ændringerne i vores land? Kan vi ikke få øje på, at en udskiftning af befolkningerne i Danmark og i Europa er i gang og har været det længe? Og har vi ikke opdaget, at Grundloven krænkes igen og igen, at EU har overtaget kommandoen totalt, og at næste overkommandotårn bliver WHO?

Derimod lå en folkeafstemning om militær integration i EU lige for, og intet var desværre nemmere end at få danskerne til at hoppe på limpinden.

Som anført i ovenstående link er våbenanbringelser i de nævnte lande ikke bekræftet officielt, men at de skulle være anbragt i Europa og Asien bliver bekræftet af Alicia Sanders-Zakre, koordinator for politik og forskning i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).
Ville det ikke være yderst nærliggende at se nærmere på det spørgsmål for vores udenrigsminister, Lars Løkke, som selvfølgelig først skal spørge kommissær Klaus Schwab i Davos om få-lov.

USA fører konsekvent deres krige på fremmed jord
Hvorom alt er, så anbringer USA atombomber i lande, som ifølge traktaten om ikke-spredning af atomvåben er ikke-nukleare lande. Beskyldningerne suser frem og tilbage som tennisbolde mellem USA og Rusland, mens europæerne måske er begyndt at forstå, at det angår dem. I øvrigt har det altid undret mig, at USA konsekvent fører deres krige på fremmed jord.

Et væsentligt spørgsmål er så: Hvem fører i virkeligheden denne krig i Ukraine? Biden? Deep State? Eller en kaste af personificeret ondskab uden navn??

Men handler det da overhovedet om Ukraine? Selvfølgelig ikke. Hvis krigen skulle pege i retning af noget, der kunne give mening, så handler det om geopolitik og overordnet set Vestens kamp mod nationerne i Øst. Disse udgør majoriteten af verdens befolkninger ikke at forglemme, hvorfor “det internationale samfund” ikke kan siges at være Vesten, som påberåber sig denne status.

Europa vil blive tvunget til at vågne op
Det er økonomisk og militært stærke stater som Rusland og Kina, der er i gang med at opsamle Mellemøstlandene i et nyt handelssamarbejde for at vende ryggen til Vesten og vælge en ny reservevaluta. Det bør vi i Europa ikke juble over, men hellere overveje, om et samarbejde med disse snart talrige multipolære lande kunne være til europæernes fordel, hvis vi igen blev et nationernes Europa? Europa vil blive tvunget til at vågne op.

En styrkelse af USA’s “atomgrupper” i Europa betyder en direkte eskalering i retning af en atomkrig. Set fra Moskvas side deler lande, som har tilladt anbringelse af atomvåben på deres territorium, USA’s politik og ansvar for eskaleringen, skriver OC.

Mon europæerne fik fat på den?

At Moskva ifølge OC vil træffe kontraforanstaltninger og anbringe nukleare våben i Hviderusland og styrke våbengruppen i Kaliningrad, kommer næppe som en overraskelse. En proces de vil begynde på i juli, skriver OC. Ifølge såkaldte iagttagere har de dog ikke til hensigt at være de første til at bruge atomvåben.

Hmm, lidet beroligende!

Del artiklen her: