UDEN GUD ER ALTING TILLADT

HandOfGod
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz. 

Det var Dostojevskij, der formulerede de vise ord om, at ”uden Gud er alting tilladt”. Budskabet er let at forstå: Uden tro på, at man en dag skal stå til regnskab for sine handlinger overfor skaberen, er mennesker i stand til at gøre hvad som helst imod hinanden. Uden tro på Gud er der ikke noget indre kompas, der regulerer vores adfærd, og godt og ondt vil være relative størrelser, som kan ændre sig afhængig af personlige filosofier, motiver, behov og begær og af hvilken gruppe af mennesker, der for tiden er ved magten.

Godt og ondt er blevet relative størrelser 

De seneste 2 års begivenheder og verdensbegivenhederne, som de fortsat udfolder sig, er tydeligt bevis på, at Gud er blevet irrelevant og forsvundet helt ud af bevidstheden. Politikere agerer i dag alene ud fra, hvilken vej magtens vinde blæser, og aldeles uden tilstedeværelsen af et moralsk kompas.

Godt og ondt er blevet relative størrelser, og politikerne mener nu at have ret til at udøve noget, der kun kan betragtes som onde handlinger mod deres befolkning. Man undskylder blot handlingerne med, at mere ondt vil ske, hvis ikke man griber ind og med egen magt gennemfører en række ”mindre” onder.
Corona-bedraget og klimabedraget er eksplicitte eksempler på dette.

At tvangsvaccinere folk, tvinge dem til at bære masker, begrænse deres ytringsfrihed og bevægelsesfrihed er onde handlinger, basta! Og forstår man ikke det, og/eller accepterer man disse overgreb uden at ytre utilfredshed eller mistænksomhed, så har man selv, ligesom vore politikere, mistet sit moralske kompas.

Indoktrinering via undervisningsinstitutioner og medier

De statsautoriserede overgreb, vi har set og stadig ser globalt, kan kun lade sig gøre, fordi mennesker ikke længere tror, at verden, liv og de selv er skabt af Gud. Massiv indoktrinering baseret på filosofisk materialisme og scientisme har gjort Vestens befolkninger – og ikke mindst danskerne – til arrogante gudsfornægtere. 

Undervisningsinstitutioner og medier har siden anden verdenskrig succesfuldt bildt os ind, at liv kan opstå af sig selv, udvikle sig via tilfældige fysiske processer, og at mennesket således er et produkt af tilfældigheders spil – ikke ligefrem noget godt udgangspunkt for at forstå, at godt og ondt ikke er relative størrelser, som vi kan fifle med efter forgodtbefindende.

Selv er jeg ikke i tvivl om Guds eksistens, men det er kun fordi, jeg som 37-årig tilfældigt stødte ind i den videnskabelige evidens for, at livet er et produkt af intelligens. 4 års – flere tusind timers – research rystede min ateisme, og de næste 13 års involvering i intelligent design-bevægelsen har siden blæst enhver tvivl om Guds eksistens bort. Uden denne omfattende research ville jeg stadig have siddet fast i det materialistiske kviksand med de latterlige evidensløse forklaringer på universets og livets oprindelse, som skole og medier i sin tid påduttede mig.

Vore egne politikere er i dag det, man på engelsk kalder ”clueless”. De, med undtagelse af nogle ganske få virkeligt rådne æbler, har ingen anelse om, hvad det er, de gør. De har været under samme monolitiske indflydelse fra skole og medier, som jeg selv har, men de har åbenbart ikke haft den inspiration og nysgerrighed, som skulle hjælpe dem med at finde vej ud af postmodernismens og den moralske relativismes destruktive mørke. 

Tilbage til Gud

At de statsautoriserede corona-overgreb var og er af det onde, er ikke min holdning eller min mening, det er et faktum udledt af forståelsen af, at moral er absolut og ikke relativ. Men uden tro på Guds eksistens er dette faktum desværre på ingen måde indlysende. Derfor kan kun en genopdagelse af, at Gud ER, ændre politikernes kurs, som lige nu leder menneskeheden direkte mod afgrunden.

Del artiklen her: