TYVE GRUNDE TIL AT OBLIGATORISKE ANSIGTSMASKER ER USIKRE, INEFFEKTIVE OG UMORALSKE

Maske
Del artiklen her:

Af John C. A. Manley, først udgivet af Global Research den 24. januar 2021

Oversættelse Erik Refner, senior.

C-A. Maley har brugt mere end 10 år som ghostwriter for læger, naturopater og kiropraktorer. Siden marts 2020 har han skrevet artikler, der sætter spørgsmålstegn ved og afslører modsætningerne i Covid-19-historien og den anvendte undersøgelsesmetode. Han er ved at lægge sidste hånd på en roman om Coronaen: ”Stor ståhej for ingenting. En dystopisk kærlighedshistorie.” 

Du kan besøge hans hjemmeside her. 

En særlig tak til kunstneren Allen Forest for brug af hans maskerede Mona Lisa tegneserie.

Ni potentielle og dokumenterede farer ved at tage mundkurv på  

1. Dårlige tænder: New York-tandlæger rapporterer, at halvdelen af deres patienter lider af dårlige tænder, tilbagetrukket tandkød og en skrækkelig dårlig ånde, som er forårsaget af, at de bærer masker. “Vi ser betændelse i folks tandkød, som har været sundt i evigheder, og huller i deres tænder,  som de aldrig har haft inden”, beretter Dr. Rob Ramondi til FOX News.

2. Ansigts-deformationer: Det er velkendt, at når børn tvinges til at gå med maske, forårsager den ændrede vejrtrækning, at de får “lange, smalle ansigter, smal mund, højt-hvælvet gane, overbid, gummiagtige smil og mange andre ucharmerende ansigtstræk,” i henhold til  Journal of General Dentistry.

3. Akne, hudorme – I følge Public Health Ontario: Fugt og bakterier samles i masken og forårsager at “ansigtshuden læderes, at der opstår hud læsioner, irriterende kontakt-eksem … eller der sker en forværring af akne”. Dette stresser immunforsvaret, kan føre til permanente ardannelser og har været koblet til depressioner og selvmordstanker (i følge Journal of Dermatologic Clinics). Børn udvikler også børnesår, som er en bakteriel infektion, der giver røde sår og kan føre til nyreskade (ifølge Mayo Clinic).

MonaLisa

4. Øget risiko for COVID-19: “Masker som anvendes af offentligheden kan teoretisk set være forbundet med en forhøjet risiko for Covid-19 på grund af … selv-smitte,” fastslår Ontarios Sundhedsmyndigheder i Wearing Masks in Public and COVID-19.

“Når man bærer maske, kan den udåndede virus ikke undslippe, og virussen bliver koncentreret i de nasale passager og vil trænge ind i de olfaktoriske nerver [se Wikipedia] og ind i hjernen,” – en teori som er fremført af den anerkendte neurokirurg Dr. Russell Blaylock, MD og udtrykt i denne artikel. 

5. Bakteriel lungebetændelse: På en pressekonference i Oklahoma vidnede Dr. James Meehan, MD, om følgende: “Rapporter fra mine kolleger over hele verden antyder, at bakterielle lungebetændelser er i stigende” som følge af den fugt, der samles i ansigtsmasker.

6. Immun-undertrykkelse: Masker bæres ofte af kriminelle, der prøver at skjule deres identitet, når de udfører lovovertrædelser (tyveri, vold, voldtægt, mord osv.). De fremprovokerer dermed en ubevidst angst og frygt. Frygt og angst aktiverer kæmp-eller-flygt-nervesystemet, hvilket neddrosler immunsystemet. Dette er påvist i en undersøgelse fra American Psychological Association.

7. Germofobi: Masker skaber en irrationel frygt for bakterier og en falsk følelse af at være beskyttet imod sygdomme. Dette fører til en asocial (eller endog fjendtlig) adfærd over for dem, der ikke bærer maske. (Se rapporten med titlen “COVID-19, obsessive-compulsive disorder and invisible life forms that threaten the self” udgivet i Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders).

8. Giftighed: Mange (hvis ikke de fleste) ansigtsmasker (herunder også stofmaskerne) er fremstillet med giftige og kræftfremkaldende kemikalier og brandhæmmende materialer: glasfiber, bly, NFE, Ftalater, polyfluorinerede kemikalier og formaldehyd, alle som afgasses og indåndes af bærerne. (Se “De 5 farligste kemikalier i tøj fra Kina” i Fashion United).

9. Psykologisk skadevolder: “Jeg er overbevist om, at den virkelige trussel ligger i det vi gør for at undergrave vores børns mentale, følelsesmæssige og fysiske sundhed … Børns udvikling er helt afhængig af de sociale samspil, de fysiske kontakter og ansigtsudtryk,” skriver Dr. Joseph Mercola her. “Jeg frygter at konsekvenserne kan være meget langvarige, måske endog permanente, især for vores børn, som skal bære masker og udsættes for at skulle holde social afstand.”

Seks beviser på, at masker ikke reducerer antallet af infektioner

1. Illusorisk virkning: En CDC-finansieret rapport fra maj 2020, som omhandlede bæring af masker, kom til følgende konklusion: “Selv om forsøg støtter den potentielle effekt af håndhygiejne og ansigtsmasker, har 14 kontrolforsøg af disse foranstaltninger ikke kunnet bekræfte nogen synderlig effekt, hvad angår overførsel af en laboratorie-bekræftet influenza …  Ingen af de familier, som indgik i de menneskelige kontrolforsøg, kunne imidlertid rapportere nogen væsentlig reduktion, sådan som laboratorieforsøgene havde vist.”

Hvis masker ikke kan stoppe en almindelig influenza, hvordan kan de så stoppe SAR-CoV-2?

2. Grundløst: “Beviser på, at masker er en mulighed for at kontrollere og reducere smittespredning, er ubetydelige, anekdotiske og eksisterer stort set ikke … og obligatorisk maskebæring strider imod enhver rimelighed,” fastslog en hospitalvoldgiftsmand i en strid mellem The Ontario Nurses’ Association og Toronto Academic Health Science Network.

3. Ineffektive: “Ansigtsmasker anvendt af raske individer har ingen effekt hvad angår spredning af virusinfektioner”, skriver belgiske læger i et åbent brev som blev offentliggjort i American Institute of Stress den 24. september 2020.

4. Uhygiejniske: “Det er aldrig blevet påvist, at kirurgiske ansigtsmasker mindsker postoperative sårinfektioner”, skriver Göran Tunevall, M.D. i World Journal of Surgery. “Tværtimod er der rapporteret om et 50% fald (i bakteriel infektion), efter at ansigtsmasker var blevet udeladt.”

5. Ingen beskyttelse: “Der har været udført 17 relevante undersøgelser…. Ingen af disse har kunnet påvise noget afgørende forbindelse mellem brugen af maske ⁄åndedrætsværn og beskyttelse imod influenza-infektion,” konkluderer en anmeldelse af et forskningsprojekt i tidsskriftet Influenza and Other Respiratory Viruses.

6. Uden beviser: Den hollandske Minister for medicinsk behandling, Tamara van Ark, hævdede “fra et medicinsk perspektiv er det ikke påvist, at masker har nogen effekt”. Dette ifølge en analyse af National Institute for Health den 29.juli 2020 offentliggjort af Reuters.

Fem ting, som gør at masketvang er umoralsk

1. Uansvarligt: “Ved at anbefale masker og gøre maskebrug til den officielle politik eller ved specifikt at tilskynde til denne praksis, ignorerer regeringer de videnskabelige beviser samt forsigtighedsprincippet og gør i stedet det stik modsatte” skriver Denis Rancourt, Phd, i sin 2020 rapport Masker virker ikke.

2. Manipulerende: Dr. Andreas Voss, medlem af WHO’s eksperthold og mikrobiologisk chef på et hollandsk hospital i Nijmegen, fortalte I Am Expat den 24. juli 2020, at masker er gjort obligatoriske, “ikke på grund af videnskabelige beviser, men på grund af politisk pres og den offentlige mening.”

3. Skaber frygt: “Der findes faktisk ingen undersøgelse, der så meget som antyder, at det giver mening for sunde mennesker at bære maske i det offentlige rum,” skriver lægerne Karina Reiss, Phd, og Sucharit Bakdi, MD, i  Corona, False Alarm? “Man kan mistænke, at den eneste politiske grund til at gennemtvinge denne foranstaltning er at sætte frygt i befolkningen.”

4. Totalitarisme: “Ser man på totalitære regimers historie … gør de alle det samme – de prøver at knuse kulturen og knuse ethvert udtryk for selvudfoldelse … ” forklarer Robert F. Kennedy, Jr. i et interview der drejede sig om ansigtsmasker. “Og hvad er det, som bærer det helt grundlæggende udtryk for vores selvudfoldelse? Det er vores ansigtsudtryk…. Men alligevel har vi alle fået besked på at sætte burkaen på og være lydige.”

5. ’Jeg-er-god-signal: “Masker er totalt ubrugelige” udtalte Dr. Roger Hodkinson, patolog og autoriseret af Canadas Royal College of Physicians og Surgeons, på et byrådsmøde. “…masker er ganske enkelt et jeg-er-god-signal  … Det er fuldstændig latterligt at se disse ulykkelige, uuddannede mennesker – jeg siger ikke dette i en nedsættende betydning – gå rundt som lemminger og uden en basal viden adlyde og sætte masker for ansigtet.”

***

Man kan frit downloade, udskrive og distribuere en to-siders brochure af artiklen her 

Bemærk at brochuren er på engelsk.

*** 

Link: 

https://www.globalresearch.ca/twenty-reasons-mandatory-face-masks-are-unsafe-ineffective-and-immoral/5735171

Del artiklen her: