TYLER DURDEN: HVAD ER DEN ’STORE NULSTILLING’, OG HVAD ØNSKER GLOBALISTERNE EGENTLIGT?

GreatReset
Del artiklen her:

[Her følger en artikel på engelsk, hvor vi efterfølgende har forsøgt os med en automatisk oversættelse. Den er vi ikke gået igennem, så der er helt sikkert fejl, men måske kan en ikke-så-engelskkyndig alligevel få et lidt bedre indblik i sagerne?]

What Is The “Great Reset” And What Do The Globalists Actually Want?

By Tyler Durden. 

Authored by Brandon Smith via Alt-Market.us,

I first heard the phrase “Great Reset” way back in 2014. Christine Lagarde, who was head of the IMF at the time, was suddenly becoming very vocal about global centralization. It was an agenda that was generally only whispered about in the dark corners of institutional white papers and the secretive meetings of banking elites, but now these people were becoming rather loud about it.

(…) 

Resten af artiklen kan læses her

*** 

Og her kommer så den automatiske oversættelse: 

Forfattet af Brandon Smith via Alt-Market.us,

Jeg hørte første gang udtrykket “Great Reset” helt tilbage i 2014. Christine Lagarde, som var chef for IMF på det tidspunkt, blev pludselig meget højlydt om global centralisering. Det var en dagsorden, der generelt kun blev hvisket om i de mørke afkroge af institutionelle hvidbøger og bankeliternes hemmelige møder, men nu blev disse mennesker ret højrøstede om det.

DAVOS

Lagarde lavede en  Q&A på World Economic Forum  , og begrebet “Nulstilling” blev meget bevidst taget op; hvad projektet indebar var vagt, men grundroden til det var et dramatisk skift væk fra de nuværende økonomiske, sociale og politiske modeller i verden til et globalt centraliseret og integreret system – En “Ny Verdensorden”, om man vil…

Det er vigtigt at huske, at vi lige var sprunget igennem ilden af ​​et internationalt kreditkollaps, som startede i 2008 og var fortsat med at skabe usikkerhed på markederne i årevis. Centralbankerne havde dumpet stimulanser for titusindvis af billioner af dollars ind i systemet bare for at holde det på livstid. Nogle af os i de alternative medier mente, at disse handlinger ikke var beregnet til at redde økonomien, kun zombificere økonomien gennem valutadevaluering og inflation. Ikke længe hen ad vejen ville denne zombie-skabelse vende sig mod os og forsøge at æde os i live, og kun centralbankmændene vidste præcis, hvornår dette ville ske.

Tænk på nedbruddet i 2008 som trin 1 af Nulstil dagsordenen; globalisterne blev kæphøje og var klar til at afsløre deres planer for offentligheden.

Lagardes diskussion på WEF blev også afholdt omkring det tidspunkt, hvor Klaus Schwab introducerede  sit 4. industrielle revolutionskoncept , som er lidt mere fremme i forhold til, hvad globalisterne virkelig ønsker. Han taler begejstret om et ægte “globalt samfund” og en verden, hvor folk henvender sig til kunstig intelligens (AI) som et bedre styringsmiddel. Han foreslår endda, at love i sidste ende ville blive dikteret af AI, og at domstole ville blive styret af robotter.

Selvfølgelig indrømmer han, at dette ikke kan ske uden en periode med økonomisk dekonstruktion, hvor folk og regeringer bliver nødt til at vælge mellem at ofre sig for stabilitetens skyld eller fortsat smerte i navnet på at holde fast i de “gamle måder.” Se på det på denne måde: The Great Reset er handlingen eller kaosset, og den 4. industrielle revolution er det tilsigtede resultat eller planlagte “orden”. Det vil sige, det er en ny orden skabt ud fra konstrueret kaos.

Ja, det lyder som dårlig science fiction, men husk, at det er de mennesker, der nyder den udelte opmærksomhed fra mange af vores politiske ledere, og de gnider albuerne med centralbankerne i Federal Reserve. Jeg siger det igen: Fortalerne for den store nulstilling og den 4. industrielle revolution, som vil fuldstændigt underminere og rekonstruere vores samfund og levevis, er tætte partnere med vores nationale ledere og de selvsamme bankfolk, der kunne fremtvinge en sådan nulstilling. ske gennem et bevidst sammenbrud.

Globalisterne har i mange år forsøgt at rebrande og ompakke deres New World Order-dagsorden, og Nulstillingen var, hvad de fandt på. I stedet for at lyde uskyldigt, truer udtrykket systemiske omvæltninger og en sletning af fortiden. Når du “nulstiller” noget, går det normalt tilbage til nul – En blank tavle, som ingeniørerne kan bruge til at omskrive koden og funktionerne. Men hvad betyder det egentlig?

Hvad VIL globalisterne EGENTLIG? Her er detaljerne, så vidt jeg kan bevise eller understøtte med beviser, om, hvad “Great Reset” faktisk er, og hvilke programmer de håber at håndhæve:

Total global økonomisk centralisering

Nogle mennesker vil måske hævde, at vi allerede har global økonomisk centralisering, men de forstår ikke, hvad det egentlig betyder. Mens nationale centralbanker alle er medlemmer af IMF og Bank for International Settlements og tager imod  deres marchordrer  fra disse institutioner, er det, globalisterne ønsker, åben global styring af finanser, sandsynligvis gennem IMF.

Med andre ord er det ikke nok, at de manipulerer økonomier i hemmelighed ved at bruge nationale centralbanker som fuldmægtige; det, de ønsker, er at holde op med at gemme sig og komme ud i lyset som de storsindede herskere, de tror, ​​de er.

Det ultimative mål med fuld centralisering er at slette selve ideen om frie markeder og give en håndfuld mennesker mulighed for at mikrostyre alle aspekter af handel og forretning. Det handler ikke kun om indflydelse, det handler om økonomisk imperium. Men for at opnå en global centralbank skal de først implementere en én verdensvalutaplan.

Et digitalt valutasystem i én verden

IMF har i årevis talt om at bruge deres  særlige trækningsrettigheder  som grundlaget for en global valuta ( i hvert fald siden år 2000 ). For omkring et årti siden begyndte Kina at optage billioner af dollars i gæld bare for at kvalificere sig som medlem af SDR-systemet, og IMF har antydet, at når alt er sagt og gjort, vil systemet blive digitalt. Alt, hvad der er nødvendigt, er den rigtige form for krise for at chokere offentligheden til at overholde reglerne.

Dette var tydeligt på højden af ​​covid-pandemiens nedlukninger og truslen om økonomisk katastrofe, da globalistiske institutioner begyndte at foreslå, at IMF’s SDR kunne bruges som  et sikkerhedsnet for nationer , selvfølgelig med bindinger. Men ud over pandemiens stress er der en meget større krise; nemlig den stagflationære krise nu på vores dørtrin. Med flere nationale valutaer i tilbagegang og dollarens verdensreservestatus i stigende grad tvivlsom, er jeg ikke i tvivl om, at globalisterne vil benytte lejligheden til at tilbyde offentligheden deres digitale valuta som en løsning.

Det nye system ville være mere som en fantomvaluta for en tid. SDR ville være limen eller støtten, mens nationale valutaer forbliver i omløb, indtil de digitale rammer bliver gennemgående. IMF og folkene bag den ville blive den defacto verdenscentralbank med magten til at styre kursen for alle nationale økonomier gennem en fælles valutamekanisme.

På den mikroøkonomiske side ville hver enkelt person nu være afhængig af en digital valuta eller kryptovaluta, som fjerner alt privatliv i handelen. Alle transaktioner ville blive sporet, og i sagens natur ville blockchain-teknologien og den digitale hovedbog være påkrævet. Pengeeliten behøvede ikke at forklare sporingen, det eneste, de ville have at sige, er “Det er sådan teknologien fungerer; uden hovedbogen virker det ikke.”

Et globalt socialt kreditsystem

Det onde, der er iboende i globalismen, var let tydeligt under de seneste nedlukninger og det voldsomme fremstød for medicinsk tyranni. På trods af det faktum, at covid kun havde en median  infektionsdødelighed på kun 0,27 %  ifølge snesevis af officielle undersøgelser, skummede WEF-kontingenten af ​​politikere og verdensledere om munden og proklamerede, at eksistensen af ​​covid gav dem ret til at tage alt. kontrol over folks liv.

Klaus Schwab og WEF annoncerede gladeligt, at pandemien var  begyndelsen på “Great Reset”  og den 4. industrielle revolution, idet de sagde, at covid-krisen udgjorde en perfekt “mulighed” for forandring.

Vaccinepassene blev heldigvis besejret af adskillige konservative røde stater i USA, hvilket førte til fuldstændig vending af sådanne politikker i det meste af den vestlige verden. Vi var frie i årevis, mens mange blå stater og andre lande stod over for autoritarisme, og dette forårsagede en masse problemer for globalisterne. Det er svært at indføre en global medicinsk dystopi, når mennesker rundt om i verden kan se på de konservative i USA og se, at vi lever fint uden kontrol.

Vax-passene skal forstås som et første skridt mod noget andet – Begyndelsen på et massivt socialt kreditsystem meget som det, der bruges i Kina lige nu. Hvis du tror, ​​at annulleringskultur er et mareridt i dag, så tænk bare på, hvad der ville ske, hvis den kollektivistiske pøbel havde magten til at smide en anmeldelsesbombe på din sociale kreditkonto og erklære dig for urørlig? Forestil dig, hvis de havde magten til blot at lukke ned for din mulighed for at få et arbejde, til at handle i dagligvarebutikker og endda lukke ned for adgangen til dine penge? Uden din overholdelse af kollektivet ville adgang til normale overlevelsesfornødenheder være umulig.

Dette er, hvad globalisterne ønsker, som de åbent indrømmede  i begyndelsen af ​​pandemien , og vax-passene ville have været en introduktion til den teknokratiske rædsel, hvis vi konservative ikke havde stået vores stand.

Du vil ikke eje noget og være lykkelig  i 2030

“Deleøkonomien” (også nogle gange refereret parallelt  med “Stakeholder Capitalism” ) er et koncept, der har været på rundgang i WEF i et par år nu. Medierne har på alle måder forsøgt at sprede løgne og desinformation, der hævder, at planen ikke eksisterer; men igen er  det åbenlyst indrømmet.

Deleøkonomien er i bund og grund en kommunistisk økonomi, men destilleret ned til en bizar minimalisme behøvede selv folk, der boede i Sovjetunionen, ikke opleve. Strukturen beskrives som en slags kommunebaseret samfund, hvor folk bor i Section 8-stil boliger, med fælles køkkener, fælles badeværelser og næsten ikke noget privatliv. Al ejendom er lejet eller lånt. Alle biler er lånt og delt, det meste transit er massetransport, grundlæggende personlige ting såsom computere, telefoner og endda køkkenredskaber kan deles eller lånes. Som WEF siger, vil du ikke eje noget.

At være glad for det er en anden sag.

Argumentet for denne form for samfund er naturligvis, at “klimaændringer” og forbrugerøkonomiens skrøbeligheder kræver, at vi reducerer vores levestandard til næsten nul og opgiver det hellige ideal om ejendomsret for klodens skyld.

Afsæt det faktum, at kulstofbaseret global opvarmning er en farce. Verdens temperaturer er   ifølge NOAA kun steget med 1 GRAD CELSIUS i løbet af et århundrede. Dette var data, som klimaforskere havde forsøgt at skjule eller udviske i årevis, men nu er det derude for alle at se. Der er intet bevis for menneskeskabt global opvarmning. Ingen.

Globalisterne har tænkt sig at bruge miljøisme som en undskyldning for centralisering siden mindst 1972, hvor Club Of Rome udgav en afhandling med titlen  ‘The Limits To Growth’ . Tyve år senere ville de udgive en bog med titlen ‘Den første globale revolution’. I det dokument anbefaler de specifikt at bruge global opvarmning som et køretøj:

I vores søgen efter en fælles fjende, som vi kan forene os imod, kom vi på ideen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ville passe regningen. I deres helhed og deres interaktioner udgør disse fænomener en fælles trussel, som skal konfronteres af alle sammen. Men ved at udpege disse farer som fjenden falder vi i fælden, som vi allerede har advaret læserne om, nemlig at forveksle symptomer med årsager. Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben i naturlige processer, og det er kun gennem ændrede holdninger og adfærd, at de kan overvindes. Den virkelige fjende er da menneskeheden selv.”

Udtalelsen stammer fra kapitel 5 – Vakuumet , som dækker deres holdning til behovet for global regering. Citatet er relativt klart; en fælles fjende skal fremtrylles for at narre menneskeheden til at forene sig under et enkelt banner, og eliten ser miljøkatastrofe, forårsaget af menneskeheden selv, som den bedst mulige motivator.

De præsenterer løsningen af ​​fællesøkonomi-konceptet, som om det er en ny og fed idé. Hvad globalisterne i sidste ende ønsker for deres store nulstilling, er imidlertid en flodbølgevending fra frihed og individuel velstand tilbage til en meget gammel måde at gøre tingene på, der ligner oldtidens feudalisme. Du bliver en bonde, der arbejder på jord ejet af eliten eller af staten, og du vil aldrig få lov til at eje den jord.

Den eneste forskel ville være, at i et feudalt imperium fra fortiden kunne bønderne ikke eje jord på grund af klassesystemet. Denne gang får du ikke lov til at eje noget, inklusive jord, fordi det at ville eje noget er “egoistisk” og ødelæggende for planeten.

Total informationskontrol

Sandheden er en sjælden vare i disse dage, men ikke nær så sjælden, som den vil være, hvis disse elitære får, hvad de vil have. Globalisterne er langt mere åbne omkring deres dagsorden i dag, end de nogensinde har været før, og jeg formoder, at det skyldes, at de tror, ​​de vil være i stand til at omskrive historien om dagens begivenheder ustraffet, efter at Nulstillingen er udfoldet. De tror, ​​de vil eje informationsverdenen og vil være i stand til at redigere vores kulturelle hukommelse, mens de går.

De almindelige medier kalder alt dette “konspirationsteori.” Jeg kalder det konspirationsvirkelighed. Det er svært at nægte åbenlyst indrømmelse af globalisterne selv, alt de kan gøre er at forsøge at spinde informationen så meget som muligt for at holde offentligheden på hegnet i forhold til, hvad der skal gøres, hvilket er en udrensning af globalisterne fra vores land og måske hele verden.

Hvis vi ikke gør dette, vil der komme et tidspunkt, hvor intet, jeg siger her, huskes, og ingen beviser for nulstillingsplanen vil eksistere. Etablissementet vil have elimineret alle forestillinger om det fra den skrevne historie, og efterladt kun en fantasifortælling om, hvordan verden brød sammen, og en lille organisation af “visionære” globalister reddede den fra glemslen gennem en ny centraliseringsreligion.

***

Hvis du gerne vil støtte det arbejde, Alt-Market udfører, samtidig med at du modtager indhold om avancerede taktikker for at besejre den globalistiske dagsorden, så abonner på vores eksklusive nyhedsbrev The Wild Bunch Dispatch. Lær mere om det  HER .

Del artiklen her: