TVÆR-EUROPÆISK MÅLING: STORT FLERTAL AF EUROPÆERNE ØNSKER NATIONAL KONTROL MED GRÆNSERNE

En tvær-europæisk måling blandt et repræsentativt udsnit af EUs borgere viser, at et klart flertal er imod Schengen-aftalen. […]