TJEKKIET HIVER EU I RETTEN: FOLK SKAL HAVE LOV AT KUNNE FORSVARE SIG SELV

Tjekkiets nye grundlovsændring, der giver borgerne ret til at bære skydevåben til selvforsvar, trues af EU. Tjekkerne svarer igen med sagsanlæg. […]