TERRORISTREDE LEJEDE LOKALE AF KØBENHAVNS KOMMUNE

Radikal islamistisk forening lejede lokaler af Københavns Kommune. Nu er medlem af foreningen anholdt for terror. […]