SVERIGES ØDELÆGGELSE VAR PLANLAGT

SverigePoliti
Del artiklen her:

Af Lars Hedegaard. 

De seneste dages krigslignende tildragelser i Sverige vækker nu også international opsigt. Det er ikke underligt, for når man ser politifolk, der må flygte for livet, og andre blive såret, mens en voldsberedt pøbel brænder deres biler, er det udtryk for en samfundsomvæltning. 

Den svenske stat besidder ikke længere det voldsmonopol, som er blandt en stats definerende grundpiller. Eller sagt på en anden måde: En stat uden voldsmonopol er ikke en stat, men højst en krigszone, hvor forskellige voldelige grupperinger kæmper om magten. Og sådan er Sverige i dag. Foreløbigt er det muslimske formationer mod resterne af den svenske statsmagt. Senere bliver det indbydes opgør mellem forskellige muslimske fraktioner, som vi ser i adskillige lande med muhamedansk flertal. Muligvis vil segmenter af den oprindelige befolkning sætte sig til modværge, men intet tyder på, at svenskerne er parate til det.

Hvordan kan man sætte et land over styr på blot få årtier? 

Hvordan kan man sætte et land over styr på blot få årtier? Hvorfor er det kommet dertil? Svaret er, at det var planlagt. Det var sådan de styrende eliter ville have det – tydeligvis fordi de troede, at det ville være lettere at kontrollere en befolkning, der var opdelt i uforenelige segmenter og uden fælles kultur.

Som den hollandske retsfilosof Eva Vlaardingerbroek udtrykker det under et interview på Fox News, er Sveriges opløsning et “direkte resultat af masseindvandring”. 

“Disse optøjer sker meget ofte. Der er snesevis af svenske områder, hvor politiet stort set har tabt enhver kontrol. Og det uden at der er brændt koraner. Det er der en meget enkel årsag til … sandsynligvis op mod 80 pct. af migranterne kommer fra radikalt anderledes kulturer, først og fremmest fra Afrika og Mellemøsten.”

Disse nye immigranter respekterer ikke svensk kultur eller vestlige skikke i almindelighed, men, tilføjer Vlaardingerbroek: I mange tilfælde har vesterlændinge heller ingen agtelse for deres egen kultur og deres egne skikke.

“Jeg lægger skylden på de venstreorienterede eliter, der har tilladt dette at ske … ved at lade disse mennesker komme ind i vore lande i stort tal. Og de vidste, at dette ville ske, fordi det alt sammen indgik i deres plan om at ødelægge vores sociale sammenhængskraft og ødelægge vores identitet og vores samfund”, slutter Eva Vlaardingerbroek.

Man må sige, at missionen er lykkedes.

Del artiklen her: