SKROT SKROTMAGERNE

Højskolesangbogen
Del artiklen her:

D. 3. januar har Egon Clausen et indlæg i debatspalterne under overskriften ”Drop nu ”Den danske sang”. 
   Under et billede af stabler af højskolesangbogen kan man læse: ”
Inden jul opstod heftig debat, da en ansat på CBS følte sig krænket, efter at man på institutionen havde sunget nummer 162 i Højskolesangbogen: ”Den danske sang er en ung, blond pige.”
  Også Egon Clausen har følt sig kaldet til at rette en bredside mod sangen, fordi teksten ifølge ham er ”et patetisk opbud af klichéer og beskrivelser af en danskhed, som vi for længst burde have henvist til skrotkammeret.”

  Jeg føler mig kaldet til at konstatere, at Egon Clausen er så intellektuelt doven, at han ikke er i stand til at sætte en sang ind i en historisk kontekst. At den danske sangskat, herunder ”Den danske sang…” netop er en skat, der afspejler vores rødder og en specifik dansk historie– og med ’vores’ mener jeg de danskere, der som jeg har en stor kærlighed til fædrelandet.

  Det har Clausen ikke, og det er da bare synd for ham. 

(Afvist af Kristeligt Dagblad)

Del artiklen her: