SANDSIGERSKEN GRETA THUNBERG?

Climate
Del artiklen her:

Af Gunnar Jacobsen

En lektor i dansk, Peter Juul Nielsen, mener (JP d. 28. maj 2019), at Greta Thunberg siger det, der skal siges i klima-debatten, idet den samlede videnskab for længst har slået fast, hvad der er på spil.

Det indtryk kan man let få, hvis man kun henter sine oplysninger om klimaet i danske aviser og i dansk radio og TV. Gør man sig derimod den ulejlighed at udforske spørgsmålet lidt grundigere, vil man opdage, at der langt fra hersker enighed blandt klimatologer om, hvad der er op og ned i dette meget komplekse spørgsmål.

IPCC medtager kun ”de rigtige svar”

Det er velkendt, at FN’s politiske institution IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) kun medtager ”de rigtige” svar i den rapport, den laver til politikere og presse. Afvigende forskningsresultater kommer ikke i betragtning. Ved hjælp af internettet kan man let finde frem til både litteratur og videoer, hvor disse forskere redegør for deres kritik af CO2 teorien.
Således findes på dansk professor Ole Humlums bog ”DET USTYRLIGE KLIMA”  (2009), hvor den interesserede læser kan få et godt indblik i kompleksiteten og uenigheden omkring, hvad der bestemmer klimaet her på jorden. Det kan vel heller ikke være ukendt for den interesserede borger, at astrofysikeren Henrik Svensmark i årevis har formuleret en alternativ teori til den gængse CO2 teori. Endvidere: så sent som i marts måned i år har professor emeritus Johannes Krüger sendt en redegørelse til statsminister Lars Løkke Rasmussen.  I redegørelsen forklarer Krüger omhyggeligt, hvordan det retteligt hænger sammen med årsager til klimaforandringer. Redegørelsen er ikke tilgængeligt på nettet, men man kan i Krügers bog ”Klimamyten, et opgør med tidens CO2-panik”, stifte bekendskab med hans kritik af CO2 teorien.

Forskerne er ikke enige om, at CO2 er skyld i klimaforandringer

På nettet kan man finde mange interessante foredrag, således har Dr Fred Goldberg for 3 år siden redegjort for, hvorfor CO2 teorien efter hans mening er uholdbar. Hans foredrag på engelsk kan findes her

Der er meget mere at finde på nettet, for eksempel Murry Salbys kritik af CO2 teorien her

For den tyskkyndige kan det anbefales at lytte til prof. Dr. Werner Kirstein  ”Der politogene Klimawandel”  her. 

At sige at forskerne er enige om at CO2 er skyld i klimaforandringer, er derfor på ingen måde korrekt.

Tværtimod.

(Indlægget er blevet afvist af Jyllands-Posten).

Del artiklen her: