PUTIN VIL GENREJSE SIT MØDRE- OG FÆDRELAND. HVAD VIL DANMARK?

Putin
Del artiklen her:

Af John Laursen.

[Klummer på NewSpeek er udelukkende udtryk for skribentens mening.

NewSpeek er ikke nødvendigvis enig med skribenten]

Som det fremgår af Vladimir Putins biografi (jf. kilder nedenfor), er præsident Putin opstillet til præsidentembedet af ”Det forenede Ruslands Parti”, et parti han stod i spidsen for 2008–2012.

I 2011 bad præsident Dmitrij Medvedev Det Forenede Ruslands Partis tolvte nationale kongres om at nominere Vladimir Putin til Ruslands præsident igen.

Ikke kommunist, men patriot

Den kendsgerning, at Præsident Putin ved ethvert af hans valg til Ruslands præsident ikke har været det russiske kommunistpartis kandidat, taler vel sit tydelige sprog om, at han ikke er kommunist, men i stedet russisk patriot repræsenterende ”Det Forenede Ruslands Parti”?

Vladimir Putin ønsker at genrejse sit mødre- og fædreland også kaldet Moder Rusland, efter de for Rusland forfærdelige 199’ere.

Præsident Putin er født i Leningrad og opvokset i skyggen af ”Den Store Fædrelandskrig”. Hans ældre bror døde af sult under den tyske belejring af Leningrad, og Putin er opvokset under helt andre forhold, end forkælede danskere kan forestille sig.
F.eks. blev et brød behandlet, som var det en guldbarre, fordi brød var ensbetydende med liv. På den tid var der i Rusland strenge straffe for at stjæle brød – lange fængselsstraffe eller endog dødsstraf.

Præsident Putin så hvordan Rusland i 1990`erne blev plyndret og forsøgt splittet og ødelagt af oligarker og de umætteligt grådige og magtbegærlige amerikansk-engelske cooperationer, og han satte sig for at redde og genrejse det russiske mødre- og fædreland og hævde dets selvbestemmelsesret og suverænitet.

De russiske oligarkers formuer af stjålne penge blev beslaglagt, og oligarkerne forlod Rusland og bosatte sig i Vesten, primært i England. Nogle af forbryderne blev fængslet.

Putin er stor modstander af Vestens kønspropaganda

Præsident Putin er stor modstander af den amerikanske og vesteuropæiske køns- og homoseksualitets-propaganda (genderism, LGBT+, woke mv.) og har stoppet det i Rusland. For nylig blev en tysk mand, der propaganderede for homoseksualitet, deporteret tilbage til Tyskland.

Hvad den russiske økonomi angår har Præsident Putin stoppet plyndringen af Rusland og etableret generel velstand for Rusland og det russiske folk. Han har genindført guldstandard for rublen, en handling som fuldstændigt tager vinden ud af sejlene på dem, der propaganderer for, at Rusland, Kina, Indien og de andre BRIC-medlemmer ønsker en digital valuta.

Der kommer sandsynligvis en digital valuta i Amerika og Vesteuropa men ikke i resten af verdenen, fordi den bipolare verdensorden og ikke NWO er en kendsgerning.

Kan aggressionskrige fra Amerika og NATO være deres svar på den nye bipolare verdensorden?

En anden af præsident Putins fortjenester

En anden af Præsident Putins fortjenester er, at han arbejdede for og havde succes med at skabe den bipolare verdensorden sammen med Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika m.fl. Det må siges at være på høje tid.

Danske sange til glæde og opmuntring

Til sidst danske sange som måske kan være til glæde og opmuntring for mismodige mennesker i den dystre tid vi lever i (jf. links nedenfor).

Lidt fra en tid for ikke så længe siden, en tid hvor Danmark var danskernes HJEM, det eneste HJEM danskerne nogensinde får. Vi danske har ikke passet godt på vores HJEM i den seneste tid. Vi danske har i forhold til vores HJEMs alder for nyligt tilladt, ja endda promoveret, invasive kolonister til at erobre DANMARK. Der er tale om kolonister, der i forvejen har et HJEM.

Der er visse ”danske”, som er besat af destruktiv ødelæggelsestrang, og de tjener mange penge på det. De er højforrædere.

Hvis den destruktive kolonisering af vores HJEM fortsætter, vil vi danske blive hjemløse statister eller flygtninge.

Så altså lidt fra en tid, hvor menneskelighed – ikke den tomme floskel ’humanisme’ – hjælpsomhed, høflighed, dannelse, gode manerer, livsglæde, humor og optimisme var til stede iblandt os danske i vores gamle og eneste HJEM: DANMARK.

***

Kilder

Om Putin og krigen i Ukraine   

https://tass.com/society/1518727

https://rumble.com/v23fgn0-russian-president-vladimir-putins-new-2023-year-address-now-available-with-.html

https://rumble.com/v2m0zym-col.-douglas-macgregor-the-us-government-lied-about-the-ukraine-war.html 

https://rumble.com/v1pia4h-the-putin-interviews-by-oliver-stone-part-1-of-4.html

https://rumble.com/v1picpt-the-putin-interviews-by-oliver-stone-part-2-of-4.html

https://rumble.com/v1pihnv-october-23-2022.html

https://rumble.com/v1pijqb-the-putin-interviews-by-oliver-stone-part-4.html

Danske sange

https://www.youtube.com/watch?v=Gk1sk8GIaXE

https://www.youtube.com/watch?v=49fu6TAidlw

https://www.youtube.com/watch?v=8x_Eve-dO8U

https://www.youtube.com/watch?v=6d7ha-sXr7Y

https://www.youtube.com/watch?v=eJNAnJLuIIg

Del artiklen her: