PSYKISK VOLD OG REGERINGENS KRÆNKELSER AF FOLKET

Stress
Del artiklen her:

Af Susanne Wich, psykolog.

Jeg er psykolog og har i en længere årrække arbejdet med psykisk vold i forhold til kvinder og mænd i narcissistiske relationer. Det har for mig været tydeligt at spotte disse mønstre i den måde, regeringen agerer over for befolkningen i de forskellige tiltag udfoldet fra regeringens side.

1. ISOLATION 

Det er en meget sofistikeret måde, at dette aspekt bliver udført på. Ved at isolere mennesker gør man dem svagere, fordi de får følelsen af at stå alene. I det voldelige forhold sker dette på en subtil måde, idet krænkeren stille og roligt isolerer sit offer, og offeret så pludselig oplever at have mistet alle sine støtter i omverdenen. Offeret står tilbage alene og sårbar, så det er lettere for narcissisten at få magt over partneren.

En ydre fjende: Smitten 

Samfundsmæssigt bliver det gjort i øjeblikket ved at skabe en ydre fjende: Smitten – som er så tilpas subtil, at mange næsten ikke tør bevæge sig ud – i hvert fald ikke uden mundbind. Eller deltage i sociale sammenhænge af frygt for at få denne “forfærdelige sygdom”, som efterhånden er blevet den måde den beskrives på af dem, der støtter om narrativet. (Selvom 99% af verdens befolkning overlever).

På plejehjemmene sidder de gamle isolerede og må undvære det, der på det tidspunkt i livet betyder allermest, nemlig deres pårørende.

Børnene og de unge vænnes fra at have fysisk kontakt til deres kammerater, og vi vænnes stille og roligt til at acceptere ikke at se hinanden. Først lavede vi bobler på 10, så blev det 5, og i Tyskland er de allerede nede på 1. Stille og roligt føres vi ind i en total isolation, hvor vi kommer til at stå alene og dermed blive svage og lette at manipulere.

2. DET ER KUN NARCISSISTENS VIRKELIGHED, DER ER SAND

I den narcissistiske relation skabes en virkelighed, hvor det kun er narcissistens verdensforståelse, der gælder. Narcissisten vil til enhver tid gøre grin med eller på anden måde manipulere eller udskamme den alternative udlægning, som partneren kunne have.
Nogen gange er det ligefrem farligt at give udtryk for en anderledes måde at se tingene på, da det kan føre til vold og dermed blive livsfarligt.

Andre sandheder censureres bort

I samfundet ses den samme tendens i mainstreammediernes udlægning af den officielle sandhed, hvor andre sandheder censureres bort. Journalister er blevet til mikrofonholdere for regeringen og deres narrativ og tør ikke være kritiske af frygt for at blive fyret, udskammet eller truet på deres videre karriere. Mennesker med en anden holdning til det der sker, betegnes som sølvpapirshatte og konspirationsteoretikere, og på denne måde søger medier, følgesvende og regeringen at lukke munden på anderledes tænkende.

Volden overlades til politi og militær og der ses allerede nu en voldsoptrapning fra politiets side ift. demonstrationer. I udlandet sker store overgreb på befolkningerne med vandkanoner, tåregas og fysisk vold i en grad, som er svært foreneligt med et humant samfund.

3. KONTROL

I den narcissistiske relation starter kontrollen ofte tidligt i forholdet og kan i begyndelsen opfattes som kærlighedserklæring: Partneren føler sig elsket på en måde, hun/han aldrig har prøvet før og tænker, at nu har hun/han fundet sin soulmate. Den eneste ene. Der er ikke det, narcissisten ikke vil gøre for partneren – hente fra besøg, utallige (kærligheds?) opkald, flytte sammen meget hurtigt, beskytte og omfavne, være sammen hele tiden osv. Men egentlig handler det dybest set om at have kontrol med partneren.

Til gengæld må vi betale med vores frihed 

I folkemunde er Mette Frederiksen udråbt til den store landsmoderlige figur, som bare ønsker at passe på os alle sammen. Men det kan hun jo kun, hvis vi gør, som hun siger og lader os overvåge, accepterer restriktionerne, viser samfundssind og holder afstand fra hinanden. Coronapas, stikkeri, vaccinationer og epidemilov er jo for at passe på os – til gengæld må vi betale med vores frihed.

Vi er langsomt vænnet til denne kontrol gennem årtiernes indførelse af kontrolsystemer New Public Management, bankernes overvågning af vores økonomi, fotoovervågning i det offentlige rum, samkøring af systemer osv.

En stor del af befolkningen forguder Mette og vil gå gennem ild og vand for at beholde hendes “moderlige” omsorg. En stor del af befolkningen er ikke kommet ud af “mors univers” og er derfor heller ikke interesseret i at tage ansvar for sig selv, men ønsker at blive forsørget og nurset af staten og få at vide, hvad de skal gøre eller ikke gøre af de såkaldte “eksperter”, som ved bedst. 

Mange mennesker er ikke vant til at tage ansvar for egen krop og liv, men har overladt denne del af livet til staten, og for dette betaler de gerne med deres frihed, bare de slipper for selv at tage ansvar.

4. UFORUDSIGELIGHED

I den narcissistiske relation er uforudsigelighed en almindelig manipulationsmekanisme. Ens virkelighedsopfattelse bliver forstyrret, og det gør, at man bliver handlingslammet. F.eks. kan man have en stærk fornemmelse af, at narcissisten ikke taler sandt i forskellige sammenhænge, men hvis man nævner det eller endda finder ud af, at det ikke er sandt, hvad vedkommende har sagt, bliver man både udskammet, nedgjort, afvist, lagt på is og/eller slået.

Smittetallene og de forskellige udmeldinger bruges i øjeblikket til at skabe usikkerhed, og der skrues op og ned for dem, alt efter hvad regeringen m.fl. nu mener, der skal lukkes ned eller op for.

Svært at sige fra 

Når regeringens politik fremføres, som om det er for at passe på de svage – f.eks de gamle, og det så især er dem, der lider under restriktionerne – og mange egentlig hellere ville være fri – så er det et udtryk for, at regeringen fremfører gode intentioner. Disse opleves bare ikke som gode af dem, det rammer, men det bliver svært at sige fra overfor, fordi man fuldt og fast tror på, at regeringen gerne vil én det godt.

På denne måde er beskrivelsen af virkeligheden anderledes end den måde den opleves på, hvilket skaber psykisk interferens og uvirkelighedsfølelse og giver usikkerhed på en måde, så befolkningen bliver handlingslammet. Den sidder bare og venter på den næste ordre oppefra. Hermed er der skabt indlært hjælpeløshed.

5. SPLITTING 

I den narcissistiske relation evner narcissisten at splitte de mennesker, der er i omgivelserne. Bl.a. ses det ofte, at partnerens familie og venner af narcissisten bliver betegnet som skøre, kontrollerende, dumme eller uintelligente. Derfor vil han/hun ikke have noget med dem at gøre, hvilket gør at partneren i solidaritet med narcissisten – eller fordi partneren bliver overbevist om, at narcissistens udlægning er rigtig – ikke vil have mere med familie og venner at gøre. Afvisningen betyder isolation fra partnerens tidligere fællesskab.

Befolkningen bliver opdelt i de rigtige/gode og de forkerte/dumme

Hele Corona set-uppet skaber splitting i befolkningen. Befolkningen bliver opdelt i de rigtige/gode og de forkerte/dumme. Dette sker fra begge lejre og går ud over sammenhængskraften i samfundet. Bl.a. udtrykket “samfundssind” er med til at splitte befolkningen i dem, der efter regeringens forståelse udviser samfundssind, og dem der ikke gør.

Splitting er en meget primitiv psykologisk mekanisme, som ses i mange sammenhænge og dens kraft har vi alle mærket, idet de fleste af os har måttet bryde forbindelsen til nogle i den anden fløj, fordi der simpelthen har været for stor afstand imellem os og frustrationen er blevet større end fornøjelsen ved at være sammen.

6. MANIPULATION

I den narcissistiske relation er manipulation en meget stor faktor, og en af de bedste måder at manipulere på er følelsesmæssig manipulation. Narcissisten manipulerer med sit humør, afvisning, sygdom, offerrolle, krænkelse, hjælp, belønning, splittelse, små kærlighedsben osv.

På det samfundsmæssige plan er de mest magtfulde manipulationsredskaber sygdom, frygt og død. Det virker simpelthen hver gang. Befolkningen bliver manipuleret af politikere, myndigheder og medier, og ingen af disse instanser er bange for at bruge en løgn eller omskrive virkeligheden, så den passer ind i narrativet om Corona.

Mette F. er ydermere eminent til at fremstå som den fantastiske, altfavnende landsmoder bl.a. på hendes egen FB-side, hvor hendes tro følgere elsker hende, samtidig med at hun laver tiltag i coronaens navn, der gør, at befolkningen lider. 

En tanke om “Stockholms-syndromet” kunne let komme til at strejfe én.

Medierne er primus motor i manipulationen, når de kun beskæftiger sig med corona-narrativet og taler positivt om det, der sker fra politisk side. De bruges ydermere til at påvirke folk via artikler, så de drakoniske tiltag lettere ryger igennem på f.eks. pressemøderne.

Med hensyn til belønning fik DR skrottet planlagte besparelser for 900 millioner, og TV2’s medarbejdere fik en julebonus på 10.000 kroner sidste år – sikkert fordi de har været dygtigt til at støtte op om den førte politik. Det er vist ikke sket før, at medierne er blevet belønnet på den måde og lukker nok yderligere munden på de kritiske journalister.

7. NEDGØRING – UDSKAMNING 

I den narcissistiske relation bruges nedgøring og udskamning til at styre partnerens verdensbillede og adfærd. Narcissisten er ikke bleg for at tale nedgørende om partneren i offentlige sammenhænge og udskamme, hvis partneren gør eller siger noget, narcissisten ikke bryder sig om.

På samfundsplan vi ser i øjeblikket en markant udskamning af dem, der ikke følger restriktionerne. Især de unge har været i skudlinjen, godt støttet af både dronningen, myndighederne Magnus og Mette. Desværre ser vi udskamning fra folk på begge sider af kløften, som taler ned til andre, latterliggør og taler grimt til deres medmennesker – især på de sociale medier.

F.eks. udskammes de mennesker, der ikke bærer maske eller følger restriktionerne blindt. De gøres til de onde, der ikke passer på deres medmennesker eller viser samfundssind. Det er en måde at dæmonisere næsten på og lukke op for, at det er i orden at krænke og udstøde andre mennesker.

HVORDAN TRÆDER VI UD AF STATENS KONTROL, MANIPULATION OG KRÆNKELSE? 

Vi begynder at være suveræne og stopper med at overlade vores liv til staten

Vi finder ud af, at vi i udgangspunktet altid er frie

Vi lader være med at spille med på narrativet

Vi tager de kampe og/eller interventioner, som er vores skæbne, og accepterer, at vi hver især har vores vej

Vi holder op med at lege offer eller krænker i forholdet til andre mennesker

Vi lader være med at bidrage til splittelse

Vi gør det, vi kan og tager ansvar for os selv og hjælper vores medmennesker ud fra en fornuftig og kærlig tilgang – uden at lade os manipulere

Del artiklen her: