OM MULIGE BIVIRKNINGER VED COVID-19-”VACCINEN”

VigiAccess
Del artiklen her:

Af Nina Froberg. 

Hvis man følger lidt med på alle andre medier end de statsstøttede, støder man hurtigt på talrige udsagn, der skaber bekymring i forhold til de forskellige Covid-19-”vacciner”.

Utallige læger, immunologer, viruseksperter og forskere over hele verden forsøger at råbe statsledere og befolkninger op, idet de advarer mod de bivirkninger, de ser efter, at folk har fået injiceret den genmodificerede væske, som producenterne kalder ”vaccine”.

De store sociale medier sletter al kritik af ”vaccinerne”

De store sociale medier, som Facebook, Instagram, WhatsApp og YouTube, m.fl. sletter øjeblikkelig alle former for kritik, der omhandler ”vaccinerne”.

Derfor er det lykkedes at overbevise millioner af mennesker verden over om, at de gør bedst i at tage imod den nødgodkendte Covid-19 ”vaccine” for at beskytte sig mod Corona – den virus, som Norge nu som det første land har erklæret, er en forkølelsesvirus.

WHO’s globale database: Bivirkningerne står i kø 

Går man ind på *VigiAccess, vil man hurtigt se, at bivirkningerne står i kø efter, at folk er blevet injiceret med Covid-19 ”vaccinen”. 

*VigiAccess blev lanceret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 2015 for at tilbyde offentlig adgang til information i VigiBase, der er WHO’s globale database over rapporterede potentielle bivirkninger fra medicinske produkter. 

Det er også interessant at se, at Europa tegner sig for 50% af samtlige tilfælde af bivirkninger. USA tegner sig for 38%. Af Europas og USA’s vaccinerede med bivirkninger er 69% kvinder, og flertallet er i alderen 18 til 44 år. Så, hvor alvorlige tilfælde af Corona, nogle med dødelig udgang, oftest er patienter over 80 år og ofte med komorbiditet, er det almindeligvis yngre kvinder, der potentielt får bivirkninger af Covid-19 ”vaccinen”.

Hydroxyklorokin er et flittigt anvendt lægemiddel i Afrika 

Kæmpekontinentet Afrika tegner sig kun for 3% og Asien for 6%. Uden yderligere kommentarer vil jeg blot påpege, at Hydroxyklorokin er et flittigt anvendt lægemiddel i Afrika og Asien, men som bekendt er det blevet forbudt i USA, og lægemiddelstyrelsen advarer mod at ordinere det her i Danmark. 

Totale antal bivirkninger: 2.201.851

Tilbage til VigiAccess. Først vil man se, at det totale antal af noterede bivirkninger er 2.201.851.

Dernæst kan man følge linket: Adverse Drug Reactions (ADRs) og under det link finder man den første af 27 undergrupper, nemlig: 

Sygdomme i blod- og lymfesystemet, hvor antallet i alt er 88.967. 

Sygdommene er igen inddelt i undergrupper, som fx Lymfadenopati (68.883), Lymfeknuder (8.981), Trombocytopeni (5.882), Lymfadenitis (1.819), Immun trombocytopeni (1.789), Anæmi (1.488) osv.

Samtlige 88.967 sygdomme i blod- og lymfesystemet fordeler sig på 212 forskellige sygdomme, hvor jeg ovenfor lige har nævnt Lymfadenopati, lymfeknuder, etc.

Men sygdomme i blod- og lymfesystemet er kun den første undergruppe af de i alt 27, under ”Adverse Drug Reactions” – altså bivirkninger efter injektionen.

80.958 har fået øjensygdomme. 454.963 har fået mave-tarm problemer – (fordøjelsessystemet begynder i munden, hvor folk har fået sår i mundhulen og tandpine, og slutter i den modsatte ende – endetarmen, hvor folk bl.a. oplever abnorm luftafgang). 4921 Graviditeter, barsels- og perinatale tilstande (henviser til den korte, men betydningsfulde periode med veer, fødsel og etablering af amning) er påvirkede, idet 2.853 har oplevet spontane aborter, 240 har oplevet at fosteret døde og 72 fuldbårne babyer er dødfødte. Listen fortsætter.

233.274 mennesker har fået luftvejsproblemer, såsom åndenød, astma og ondt i halsen. Også her er listen lang.

Den sidste meget alvorlige undergruppe af sygdomme, som muligvis kan skyldes Covid-19 ”vaccinen” tegner sig for 119.464 tilfælde af hjerte-kar-sygdomme og herunder blodpropper.

Jeg skriver ”muligvis kan skyldes …”, idet WHO på siden skriver, ”at det drejer sig om potentielle bivirkninger. Det vil sige, symptomer og andre forhold, som er blevet observeret efter injektionen (brugen af et medicinsk produkt), men som måske eller måske ikke kan relateres til eller skyldes dette produkt.” 

På siden er der yderligere 3-4 forbehold, så de går med livrem og seler for ikke at kunne blive beskyldt for at fejlinformere.

Vi har lov til selv at tænke

Men vi har jo selv lov at tænke. I det mindste tænker jeg, at når samfundet normalt beskytter bl.a. vores børn på alle tænkelige måder, er det utroligt, at vores egen Sundhedsstyrelse opfordrer – ikke kun voksne, der selv kan tænke – men børn i alle aldre, til at lade sig vaccinere med denne nødgodkendte injektion. 

Børnene har ingen mulighed for at vide, hvad de siger ja til. Det eneste alle er enige om er, at børnene har et stærkt immunforsvar, og at de under normale omstændigheder ikke er i fare, når/hvis de bliver syge af Corona.

Så eneste begrundelse for at lade sig injicere med denne aldeles ubekendte, genmodificerede væske er – at vise samfundssind. Jeg synes prisen er høj.

Del artiklen her: