OM HVAD JEG TROR PÅ

religion
Del artiklen her:

Af Jette Anne-Marie Hansen, mag.art, forfatter. 

[NewSpeek har fået tilladelse til at bringe nedenstående tekst, der tidligere har været bragt på Facebook.  NewSpeek har indsat mellemrubrikker og afsnit for at lette læsningen på skærmen]

*** 

Som jeg skriver i mit opslag om sjælen og de satanistiske globalisters angreb på den, er jeg ikke troende i forhold til nogen bestemt religiøs institution, for jeg har på fornemmelsen, at der er blevet pillet ved skrifterne og gjort noget ved dem i historiens løb. Og jeg har stor mistillid til, at der kommer nogen og fortæller en HVAD, man skal tro, ud fra det, som står skrevet. 

Men det betyder på ingen måde, at jeg afviser alt, hvad Bibelen siger og ikke mener, at der står sande ting deri. Og når jeg føler, at noget giver genklang, tager jeg det til mig. 

Magthaverne vil slavegøre os

Se, i hvor høj grad Bibelen fortæller historien om et slavegjort folk (jøderne) og dets kamp for at frigøre sig fra dette slaveri! Jeg tager det helt ærligt ikke så bogstaveligt, at det er jøderne, eller at det har noget at gøre med det folk, der i vore dage kaldes jøder. 

Men den form for kamp er vel eviggyldig og noget, vi sagtens kan spejle os i, hvor vi står i dag: Magthaverne vil slavegøre os og vi er i et vidt omfang allerede slavegjorte. 

På samme måde anser jeg, at historien om Jesus også har frygteligt meget at sige os mennesker i dag. Han er på en måde os alle sammen. Vi er også oppe imod en overmagt, der kan torturere os og tage vores liv – dybest set. Se på Julian Assange. 

Jesus’ afvisning af Satan, da han frister ham med at besidde verden, hvis blot han betaler med sin sjæl og vender Gud ryggen, er netop satanisternes historie – bortset fra, at de altså siger ja til det. 

Det had, vi hører, at Satan nærer til mennesket, FORDI det har en sjæl, ser vi udspille sig lyslevende for øjnene af os i globalisterne, hvis største ønske synes at være, at adskille os fra sjælen, hvilket dybest set er deres agenda med den teknologi, de har udviklet og den samfundsorden, de har planlagt.

Dét at vi skal sige aktivt ja til denne skæbne er også en pointe. 

Globalisterne stikker for så vidt ikke noget under stolen

Man bør bemærke, at globalisterne for så vidt ikke stikker noget under stolen. De siger offentligt helt ligeud, hvad de har tænkt sig. Vi KAN vide det! (En af de spirituelle love, satanisterne, så vidt jeg ved, er forpligtet til at følge.) 

Også derfor får whistleblowerne, de frafaldne satanister og overlevende ofre f.eks. lov til at eksistere og træde frem. Vi SKAL gives muligheden for at vide, hvad satanisterne vil, så det falder tilbage på os selv som vores eget valg, hvis vi tillader den skæbne at blive afskåret fra vores egen sjæl at ramme os. 

Jesus ord: »Lad den kaste den første sten, som selv er ren«, regner jeg for en evig sandhed om den menneskelige samfundsorden med dens love og institutionaliserede former for moral.

»Den, som ikke tager imod Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det«, anser jeg også for at være en evig sandhed. 

Jeg har et lille barnebarn på otte måneder. Når hun sidder med ved bordet, og vi voksne snakker og har det rart med hinanden, imens vi jævnligt vender vores opmærksomhed imod hende, kommer der en spontan glæde og kærlighed fra hende, som slet ikke kan beskrives. Når hun fanger vores blik og bryder ud i smil for så vidt uden påviselig årsag, udgår der et lys fra det lille ansigt. Og det gør der virkelig! Det er utroligt at se. 

Derfor knuser det også mit hjerte, at det er dette, som søges ødelagt. Den samfundsorden, vi har indrettet, og måden hvorpå vi påtvinges at fungere med stress, opportunisme og konformitet, repræsenterer en sådan ødelæggelse – alene de forarmede daginstitutioner, vores små børn er henvist til at opholde sig i, mens de er skilt fra dem, de elsker, er egnede til at slukke dette lys. 

Det gør mig rasende, at de eksperimenterer med teknologi, der skal overflødiggøre kvindens krop, så fostre kan udvikles i kunstige livmødre. Jeg mener: HVORFOR!? Jeg anser det for satanisk. Lige som jeg anser forskningen i transhumanisme for at være satanisk. 

Hvorfor ØNSKER vi overhovedet at udvikle disse ting?

Hvorfor ØNSKER vi overhovedet at udvikle disse ting? Jeg kan overhovedet ikke se, at vi har noget legitimt at bruge det til. Hvis vi ønsker en udvikling af menneskets kapaciteter, findes ressourcerne dertil inde i det enkelte menneske. Og ikke i den computer, de har tænkt sig at koble os op på.

Jeg hørte engang en guru sige, »Curiosity does not belong to the realm of the heart«. (Han endte i øvrigt med at få min mistillid, fordi jeg anså ham for at betjene sig af manipulation). Men det forhindrer ikke, at der er en sandhed i dét. 

Skal vi af nysgerrighed prøve at se, om vi kan få fostre til af udvikle sig i kunstige livmøde uden for kvindens krop? 

Eller se, om vi kan downloade viden ned i et menneskes hjerne fra en computer, i stedet for at det selv integrerer den viden ved at gå igennem en personlig læreproces? Og “indsigt”? 

Er det noget, man kan få fra en computer? Nej, det er noget man afskæres fra, samtidig med at man afskæres fra at have sine egne processer med at tilegne sig viden.

Evnen til i det uendelige at kunne manipulere

Ang. Satan og satanisterne: En af de ting, som er blevet hos mig, er sagt af David Icke, der jo regnes for en langt-ude-person med knald i låget af de fleste, men som ikke desto mindre igennem tiden har givet nogle af de mest præcise magtanalyser, og hvis forudsigelser på mange måder er kommet til at holde stik. Han siger, at den magt, vi er oppe imod, er karakteriseret ved, at den ikke har nogen kreativitet, altså skabende kraft. 

Hvis man billedlig talt lægger et stykke hvidt papir, har den intet at skrive på det. Men hvis man lægger et stykke papir, der i forvejen er skrevet noget på, vil den kunne manipulere og vrangvende dette på helt uendeligt mange måder. Og dét er den og dens agenters kæmpestore kapacitet. Evnen til i det uendelige at kunne manipulere og vrangvende det i forvejen eksisterende. 

For mig er det fuldstændigt genkendeligt i forhold til, hvad der er blevet gjort i den vestlige verden ved dens i udgangspunktet humanistiske og progressive love og institutioner, ja ved selve sproget og dets betydning. 

Det er jo derfor, at Putin korrekt og med stor visdom i sin tale for nylig [sidste år, 2022] kunne diagnosticere Vesten på dette tidspunkt i historien som »Empire of Lies«!

Reiner Fuellmich

Selv advokaten Reiner Fuellmich og hans team, der har undersøgt corona-bedraget og igennem halvandet år interviewet alverdens førende eksperter og videnskabsmænd, er kommet frem til den konklusion, at det er en spirituel kamp, og at det er satanisme, vi er oppe imod. 

Og det er bestemt ikke nogen religiøst drevet undersøgelse på nogen måde. Det var bare, hvad de kom frem til.

Eksisterer Satan? 

Tror jeg på, at Satan virkelig eksisterer som noget eller nogen, man kan møde? Måske! Jeg vil overhovedet ikke afvise det. Blot sige, at de, som udfører denne satanistiske agenda og dyrker Satan i deres rædselsfulde ceremonier, ER MENNESKER. Konkrete, individuelle mennesker. 

Ovenikøbet skal denne tortur og disse mord på deres ofre, så de kan indtage de biokemiske stoffer frembragt af lidelsen og rædslen, til, for at de kan komme til at føle noget. Så uanset hvem Satan er, må man sige, at han også har ganske store begrænsninger, når hans følgere lider af sådanne mangler, de er nødt til at kompensere for på denne vis.

Eller også vil jeg sige det sådan: At for så vidt som Satan måtte findes, er jeg fuldstændigt overbevist om, at ethvert menneske, der kan mærke sin egen sjæl, hvis han skulle manifestere sig foran det, ganske som Jesus gjorde, kan sige: »Vig bort!«. Og han må gøre det. For så kraftfulde er vi! 

Men vi har glemt, hvem vi selv er. Og det er hele miseren. 

Men det kan jo ske, at mennesker underkaster sig og gør sig til redskaber for djævlens magt. Og så er den naturligvis stor! Problemet er nu den SOCIALE magt, som disse mennesker igen har over os. 

En ting er at sige i den direkte konfrontation med Satan: »Vig bort!«. Men hvad siger du til politiet, når de kommer for at fjerne dit barn fra dig, hvis du ikke har adlydt påbuddet om at blive vaccineret f.eks., hvis dette skulle blive fortolket som omsorgssvigt af myndighederne? Eller hvis du må blive arbejdsløs og du og din familie gå fra hus og hjem, fordi du ikke vil tage vaccinen?

Imens jeg føler, at jeg har et vist svar på problemet med Satan, hvis han skulle vise sig, har jeg endnu ikke fundet et svar på, hvordan man fastholder sig selv under trusler om social fortabelse af sig og sine. Når vel at mærke ikke kun en selv må bære konsekvenserne af at nægte at underkaste sig, men også dem, man elsker, og som er afhængige af en. Og jeg har i hvert fald ikke indtil nu fundet nogen guddom eller noget skrift, der gav et svar på det problem.

Så religiøs er jeg ikke, at jeg i den situation ville være i stand til at sætte min lid til, at Gud nok skulle ordne det hele.

Det er lidt det samme, som når folk i tråden [på Facebook] siger, at hvis man tror på, hvad der står i Bibelen om apokalypsen, så kan man også vide, at Satan regerer på lånt tid, og at enden på det hele vil blive, at de, som ødelægger verden, falder i den grav, de selv har gravet, og mennesket vil rejse sig og kunne leve i lyset og i sandheden. 

Johannes’ Åbenbaring

Jeg er absolut ikke afvisende overfor, at Johannes’ Åbenbaring om apokalypsen og alt, hvad der kommer til at ske, kan være sand. Se blot, hvad der bliver sagt om, at de, som tager dyrets tal, som er 666 “for at kunne købe og sælge”, vil fortabes. 

Til denne dag var det jo ikke til at begribe, hvad det skulle betyde at tage dyrets tal for at kunne købe og sælge? Nu med digitaliseringen af penge og den teknologi, de vil have ind i os, er det ligeud af landevejen at forstå, hvad der menes. Man vil blive afskåret fra sin egen sjæl, hvis man tager den modbydelige bioteknologi, de har udviklet, ind i sig – bare for at det overhovedet skal være muligt at få adgang til sin egen bankkonto. 

Det kan godt være, at det gode sejrer til sidst, som skrevet står. Men jeg er absolut ikke hævet over, at være rædselsslagen ved udsigten til den destruktion, der kommer før. Rædselsslagen ved udsigten til enorme lidelser for mig selv og andre. 

Det kan godt være, at jeg ved, sjælen findes, og derfor faktisk ikke personligt frygter døden sådan særligt, men jeg er absolut ikke hævet over at frygte den fysiske og psykologiske lidelse, man kan påføres, imens man er i verden. 

Julian Assanges skæbne 

Jeg tænker på Julian Assanges skæbne hver eneste dag og på alt det, de har kunnet gøre imod ham og tage fra ham. Bare det at isolere ham år ind og år ud og berøve ham al menneskelig kontakt og alle stimuli. 

Alle deres metoder til at nedbryde mennesker og underkue dem. Hvem kan sætte sig ud over det? Jeg ville ikke kunne. 

Ved den eventuelle trussel om tabet af mine kære eller store lidelser for dem på grund af mine valg, ville jeg så kunne fastholde min nægtelse af at underkaste mig?

Det synes jeg egentlig, at skrifterne mangler at give et svar på. Og derfor anser jeg en fælles politisk og revolutionær kamp imod den undertrykkelse, som vi udsættes for af de eksisterende magthavere i denne materielle verden, for at være af afgørende betydning og at have en nødvendighed, der er større nu end nogensinde!

Vi må sige: En for alle og alle for en. Slutte os sammen om at beskytte det enkelte individ, imod angrebet på dets suverænitet ved berøvelsen af dets umistelige frihedsrettigheder.

Det er den eneste vej frem, jeg kan se, i forhold til det omrids, vi allerede nu kan ane, af tyranniet, der venter os.

****

Tak for ordet! Det er ikke mit ønske at prædike for nogen. Blot at tilbyde mine egne refleksioner, som har givet mening for mig. Det står enhver frit for at afvise deres gyldighed, hvis de ikke skulle vække genklang.

Del artiklen her: