NY EPIDEMILOV ER EN TRUSSEL MOD VORES DEMOKRATI

Del artiklen her:

Af Pia Hardenberg.

Regeringens forslag til den nye epidemilov giver Sundhedsministeren den slags beføjelser, vi kender fra diktaturer, hvor det er normalt at spærre folk inde på baggrund af politiske formodninger. Det hører på ingen måde hjemme i et demokrati.

Hvis forslaget til den nye epidemilov vedtages, vil vores demokrati være truet.

Sundhedsstyrelsen vil fremover lave regler for, hvad der er alment farlige sygdomme, og Sundhedsministeren fastlægger enerådigt, hvad der herunder er samfundskritiske sygdomme. Det er store nye beføjelser.

Hvis en borger blot formodes at være smittet af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, kan vedkommende pålægges undersøgelser, indlæggelse, isolation og vaccination – alt sammen ved tvang. Politiet og private vagtværn kan sættes ind med magtanvendelse over for borgeren.

Det er voldsomt uhyggeligt, hvad forslaget til den nye epidemilov indebærer. Modsætter man sig nogle af foranstaltningerne, vanker der enten bøde- eller fængselsstraf. Men så kan man vel klage over en afgørelse, hvis man mener, man ikke udgør alvorlig forstyrrelse af vigtige samfundsfunktioner? Det står hen i det uvisse, da det kun er sundheds- og ældreministeren, som fastsætter reglerne.

Da foranstaltningerne kan træde i kraft selv på formodninger om smitte – altså uden en medicinsk diagnose, indebærer det en risiko for, at borgere, som bare er uenige med regeringen, kan risikere at udsættes for ovennævnte foranstaltninger. Det er uhørt i et demokrati. Det er, hvad vi kender fra diktatoriske og fascistiske regimer.

Alene begrebet ’samfundskritisk sygdom’ får alle røde lamper til at blinke. Sindet kan ikke undgå at fyldes med billeder af diktatoriske lande, hvor intellektuelle personer fængsles udelukkende på grund af deres holdninger, og hvor ytringsfriheden er ikkeeksisterende. Hvordan kan vi værne om demokratiet, hvis vi spærres inde på ubestemt tid på en formodning om, vi er smittet af en samfundskritisk sygdom?

Forslaget til den nye epidemilov er galimatias i fuld udbredelse. Lad os gøre alt, vi kan for, at lovforslaget bliver forkastet. Hvis den nye epidemilov vedtages, træder den i kraft 1. marts 2021, og der vi kan vinke farvel til vores demokrati – hvis ikke også retten til at vinke tages fra os.

(Debatindlægget har været bragt i Information 16.nov.2020)

Del artiklen her: