NY DANSK UNDERGRUNDSDOKUMENTAR

3M
Del artiklen her:

Af Peter Jørgensen.

“Arbejder politikerne virkelig for det danske folk, eller tjener de helt andre interesser?”

“Martin, Mette, Magnus og resten af banditterne snakker nu pludselig om, at tvinge danskerne ved lov til at blive vaccineret med vacciner fra Bill Gates.”

Citater fra denne eksterne video på ca en halv time.

Mere læsestof er tilgængeligt på greennews.dk, hvor man kan hente adskillige bøger i pdf format om emnet.

Se også Retsinformation, lov nr 208 af 17.marts 2020:

Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, specielt paragraf 8, stk 2.

Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.

Del artiklen her: