NABOLAND ER BLEVET FJENDELAND: SKAL DANMARK AKTIVERE NATOs ARTIKEL 4 OG 5 MOD SVERIGE?

Tusinder af militante muslimer går frit rundt i Sverige, og de svenske myndigheder har hverken vilje eller kapacitet til at stoppe udviklingen. NATO-landene Danmark og Norge er i farezonen. […]