MORTEN MESSERSCHMIDT: ”TØR VI VÆRE TRO MOD VORES ARV? TØR VI VÆRE KRISTNE?”

DenKristneArv
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.   

Morten Messerschmidt er en mand med mange bolde i luften. Nu har han også fundet tid til at skrive en bog om, hvorfor kristendommen er så vigtig. 

Morten Messerschmidt: DEN KRISTNE ARV. Hæftet med flapper. Forlaget Eksistensen. 116 sider.  Vejl. pris kr. 120.  Udgivet 19.03.21.  

***** fem stjerner ud af seks   ___________________________________________________________________     

Så er Morten Messerschmidt aktuel igen – i denne omgang med en lille bog om kristendommens betydning for Danmark og danskhed.
Med sit skrift opfordrer forfatteren til, at vi besinder os på vores kristne arv, folkelige fælleseje og traditioner. Kristendommen er den grund, alle danskere står på – hvad enten de ved det eller ej – og arven er en del af, hvad det vil sige at være dansk. 

Ærindet er ikke at forkynde tro, men at formidle viden om kristendommens indflydelse på vores samfundsindretning. Vi skal vide, hvem vi er – ”ikke bare som individer, men som en del af den 1000-årige fortælling.” 

Afkristningen
Afkristningen igennem de seneste 30-40 år – i skolen, i medierne og i kulturlivet – har skabt en generation af individer, der ikke tør at bekende sig til deres egen tro og dansk kultur. 

Messerschmidts egen personlige historie spiller en vigtig rolle i bogen. Hvordan han har rykket sig fra at være en ateist, der hånligt afviste enhver tro som overtro – til at blive troende.  For rationalisme og naturvidenskab, viser det sig, kan ikke give alle svar på livets store spørgsmål.
Det troede ikke mindst Georg Brandes, og med henholdsvis (en fin gennemgang af) Søren Kierkegaard og Grundtvig ved hånden går Messerschmidt til angreb på den person, der mere end nogen anden er kommet til at inkarnere kulturradikalismen – og hadet til ”den jordbundne danske virkelighed”. Eller rettere sagt den ideologi – hentet i den franske revolution 1789 – Brandes repræsenterer. 

Citatmosaik
Her en række eksempler på prægnante citater fra bogen: 

”Jeg føler – ergo er jeg”, lyder credoet (…) [og] hvad jeg føler, skal alle forstå og anerkende.” (s. 21)  

”Dansk kristendom handler grundlæggende om at høre til.” (s. 25) 

”Der er derfor mere end nogensinde brug for at slå et slag for de gamle dyder. At holde fast i de gamle normer. Og for at synge og læse netop Grundtvig som et korrektiv til den ekstreme tid, vi lever i.” (s. 66)

”At være dansk er hverken idé eller ideologi. Det er at hengive sig til det givne.” (s. 77) 

”Der er grund til at huske, at ”næsten” i de engelske oversættelser af evangeliet oversættes til ”neighbour”.” (s. 78)

Altså det konkrete menneske, der står foran dig – ikke en i Langtbortistan på den anden side af jordkloden. 

”At opløfte næstekærlighedsbudskabet til hele menneskeheden er at opløse det nationale.” (s. 79) 

”Hele vores samfund er fra top til bund gennemsyret af kristendom. Vores menneskesyn bærer præg af, hvordan ethvert menneske med kristendommen fik værdi.” (s. 95)

”Tør vi være kristne?”
Det er en (velgørende) lille bog Morten Messerschmidt har skrevet om danskernes kristne arv. Vel at mærke lille i antal sider, men bestemt ikke i substans og argumentation. 

Han får gjort en række problemstillinger lysende klare, bl.a. ved at få trukket fronterne op: Ideologierne (nazisme, kommunisme, socialisme, liberalisme, relativisme) på den ene side, med deres utopier om det perfekte samfund med fejlfrie individer. På den anden konservatisme (der ikke har noget med Det Konservative Folkeparti at gøre) og kristendom. Den altafgørende kristendom.

 ”Tør vi være tro mod vores arv? Tør vi være kristne” spørger Morten Messerschmidt i sin slutreplik. Med ”Den kristne arv” har han leveret ammunition og rygdækning til at binde an med svarene. 

***

OM FORFATTEREN

Morten Messerschmidt (f. 1980), cand.jur. og næstformand (MF) for Dansk Folkeparti. Medlem af Europa-Parlamentet fra 2009-2019. Har bl.a. udgivet “Farvel til folkestyret”(2020) og ”Overlad det trygt til Bruxelles (2015). 

*** 

Del artiklen her: