”MENNESKERETTIGHEDER FOR DE UDVALGTE” – VANVID og UTOPIA

Human Rights
Del artiklen her:

Af Helle Andersen.

Da utopisterne og de godheds-vanvittige skrev menneskerettighedskonventionen ”glemte” de rettighederne for de borgere, der har pligt til at modtage de 5-6 milliarder mennesker fra andre dele af verden. Dette tal vil om bare 40 år være ca. 8-9 milliarder.

Borgerne i de stater, der giver disse rettigheder til borgere i andre stater, har ingen rettigheder, kun pligter. Vi skal bare betale for vores egen undergang.

I mange tilfælde har de udenlandske borgere bedre rettigheder end borgerne i modtage-staterne fx husly og mad og ret at få prøvet deres sag (som skatteborgerne i modtage-staterne betaler). Mens borgerne i modtage-staterne ikke har ret at få betalt domstolsprøvelse vedrørende deres rettigheder (ud over nogle få fri proces-sager, som staten betaler med skatteyder-penge).

Uddrag af menneskerettighedskonventionen:

”Artikel 33.

Forbud mod udvisning eller afvisning.

1. Ingen kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.

2. Nærværende bestemmelse kan dog ikke påberåbes af en flygtning, som med rimelig grund må anses for en fare for det lands sikkerhed, i hvilket han befinder sig, eller som efter en endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for samfundet i det pågældende land.

Artikel 34.

Naturalisation.

De kontraherende stater skal såvidt muligt lette flygtninges optagelse i samfundet og naturalisation. De skal navnlig på enhver måde bestræbe sig for at fremskynde behandlingen af naturalisationssager og nedsætte afgifterne for og omkostningerne ved denne behandling til det mindst mulige”.

”Godhed” bruges mod os selv
De totalitære stater griner. De bruger nu vores egen ”vanvids-godheds-syndrom” til at besætte vores områder. De beslutter ”anti-vestlige” resolutioner i FN og bruger både FN og konventionerne mod os selv. FN har fx planer om, at der kan være mange millioner flere migranter i Europa fra U-landene Denne plan må anses som direkte ulovlig og må anses som ANTI-DEMOKRATISK, da borgerne i de berørte lande ikke er spurgt.

Intet tyder på, at konventionerne får despot-staterne til at rokke en tøddel ved deres egne interne regler for rettigheder. Snarere tværtimod. Diktaturet Kina skærper deres overvågning af borgerne, og Saudi Araberne dræber uden blusel journalist på ambassade udenfor landet og forsøger at true andre lande til at hjemsende kvinder, der flygter fra landet. Der er ingen tegn på bedre retstilling i de lande.

Opsigelse

Menneskerettighedskonventionen kan ifølge aftalen opsiges med 5 års opsigelsesvarsel. Et uhørt langt opsigelsesvarsel, som blev aftalt i en anden tid i 1950´erne dvs. i en tid næsten uden flygtninge og velfærdsmigranter. Derfor må opsigelsesvarslet anses som forældet, og konventionen derfor kan opsiges ud fra en nødrets-betragtning.

Del artiklen her: