MÆND MED MANGE PENGE FÅR OFTE BØRN; KVINDER MED MANGE PENGE FÅR SJÆLDENT BØRN

hands
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.


Overalt i verden søger kvinder at danne par med de mænd, der har den højeste sociale position og har flest penge. I en lang række udenlandske undersøgelser af moderne samfund har man fundet, at mænd med høje indkomster har relativt større sandsynlighed for at være gift og have børn end mænd, der tjener lidt. Det gælder også i de moderne skandinaviske samfund.
Et par eksempler:
Lektor Anders Holm på Sociologisk Institut ved KU har undersøgt ægteskabsmønsteret i den danske befolkning 1981 til 1995. Han fandt at
– i de forhold hvor kvinderne begyndte at tjene mere end ægtefællen, steg antallet af skilsmisser betydeligt.
– 30 % af de kvinder, der tjener halvanden gang mere end gennemsnittet, er enlige.
– 10 % af de mænd, der tjener halvanden gang mere end gennemsnittet, er enlige.
– arbejdsløshed blandt mændene øger risikoen for skilsmisse.
– arbejdsløshed blandt kvinderne virker stærkt stabiliserende på ægteskabet.

En undersøgelse af Mogens Nygaard Christoffersen fra Socialforskningsinstituttet i 2004 viser at blandt selvstændige mænd med 10-50 ansatte er det 9 %, der ikke har børn; blandt lønmodtager-mænd på laveste grundniveau er det 21 %, der ikke har børn. For kvinderne er tendensen omvendt: Lønmodtagere på grundniveau har oftest børn (kun 11 % er barnløse); men af de selvstændige kvinder med 10-50 ansatte er det hele 28 %, der ikke har børn.
De øvrige kilder der er anført her viser alle den same tendens.

Undersøgelse udført af Anders Holm. Citeret i Noa Redington (2004): Mænd presses på jobmarked. http://www.ugebreveta4.dk/2004/32/Baggrundoganalyse/Maendpressespajobmarked.aspx

Mogens Nygaard Christoffersen (2004): Familiens udvikling i det 20. århundrede. Demografiske strukturer og processer. 213 pp. Socialforskningsinstituttet 04:07.


Daniel Pérusse (1993): Cultural and reproductive success in industrial societies: Testing the relationship at the proximate and ultimate levels. Behavioral and brain sciences 16: 267-322.

Eva M. Bernhardt & Frances K. Goldscheider (2001): Men, resources, and family living: The determinants of union and parental status in the United States and Sweden. Journal of marriage and

Kristin Engh Førde (2007): Far premieres – mor straffes.
https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-okonomi-arbeid/far-premieres—mor-straffes/1007040

Ledere har held i kærlighed. http://www.180grader.dk/Politik/Ledere_har_held_i_k_rlighed-gammel

Del artiklen her: