LOVFORSLAG FRA DANSK FOLKEPARTI VIL SIKRE ASYLANSØGERE MOD TRAUMER

A Syrian refugee boy is seen shortly after arriving at a beach in a raft overcrowded with migrants and refugees in the Greek island of Lesbos, November 20, 2015. Balkan countries have begun filtering the flow of migrants to Europe, granting passage to those fleeing conflict in the Middle East and Afghanistan but turning back others from Africa and Asia, the United Nations and Reuters witnesses said on Thursday. REUTERS/Yannis Behrakis - RTS84ZE
Del artiklen her:

Det er psykisk hårdt at være asylansøger.

Usikkerheden om, hvorvidt ansøgningen bliver godkendt, og selve opholdet i et samfund, hvor man ikke føler sig hjemme i kulturen og ikke kan sproget, gør ventetiden barsk.

Ifølge eksperter nedbryder ventetiden asylansøgerne “både psykisk og fysisk” og sammenligner tiden i Danmark med “tortur”. En række danske psykiatere har advaret om, at “asylansøgere bliver syge af ventetiden”.

Dertil kommer den høje risiko for post-migration stress, altså den yderligere traumatisering, som er forbundet med at skulle leve et sted, hvor man er fremmed overfor de kulturelle koder, sproget, klimaet osv.

Vil spare milliarder

Omkostningerne for samfundet er store. Forskning viser nemlig, at “for hver dag en asylansøger venter på afgørelse i sin asylsag, falder sandsynligheden for, at han kommer i job efter at have fået asyl. Det koster samfundet millioner af kroner.”

Asylansøgere som venter på afgørelse i deres sag koster i gennemsnit 215.000 kr. årligt. Uledsagede flygtningebørn koster hele 530.000 kr. Regeringen vurderede, at flygtninge i 2016 kostede skatteyderne 11 milliarder kr. Dertil kommer de mange udgifter og menneskelige omkostninger forbundet med bl.a. den megen kriminalitet, mange asylansøgere desværre begår.

Hurtig behandling af asylsager kan altså på få år spare samfundet for over hundrede milliarder kroner.

DF kræver hurtig sagsbehandling

Derfor giver det god mening, at Dansk Folkeparti igen har sat straksbehandling af asylansøgeres sag på dagsordnen.

Såsnart ansøgeren sætter sin fod på dansk jord skal han eller hun have afgjort, om vedkommende kan få asyl i Danmark. Kommer de fra et sikkert land, skal de jævnfør international lov afvises.

Forslaget har før været fremsat af Dansk Folkeparti.

Martin Henriksen (DF) udtaler til NewSpeek, at lovforslaget kommer op igen, fordi Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsforhandlingerne aftalte med regeringen, at asylansøgere i visse situationer skal kunne afvises på grænsen.

“Det næste naturlige skridt herfra er, at asylansøgere skal tilbydes sikkerhed i nærområdet, og altså slet ikke være i Danmark,” fortæller han til NewSpeek.

“Derfor vil vi gerne kvittere regeringens lovforslag om at kunne afvise asylansøgere ved grænsen med en lov om, at de skal kunne have deres sag behandlet straks på den danske grænse.”

Alle vinder

De sparede penge kan bruges til at opbygge gode flygtningecentre i nærområderne, hvor mennesker i fare kan medbringe deres familie og leve i en kultur hvor de føler sig hjemme, kender sproget og klimaet og ikke behøver at ruinere deres familie for at betale skruppelløse menneskesmuglere for at tage dem på livsfarlige rejser.

Såfremt Dansk Folkeparti får deres forslag gjort til lov, vil alle vinde stort.

Del artiklen her: