LARS BERN: HVORDAN DU BESKYTTER DIG MOD COVID-19

LarsBern
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.  

I denne Swebbtv-video giver Lars Bern en opdatering på virussen og vaccinationerne.  

Videoen bliver præsenteret med følgende ord, hvor jeg har tilladt mig at indsætte danske mellemrubrikker: 

***

I detta program med uppdatering om Covid-19 får vi möta Swebbts vetenskapliga och politiska kommentator Lars Bern i ett samtal med Mikael Willgert.

I Japan har myndighederne returneret millioner af Moderna-doser
I Japan har myndigheterna returnerat miljontals doser från Moderna då dessa är kontaminerade med ett ämne med magnetiska egenskaper och som inte finns med i innehållsförteckningen. Det var även i Japan som den hemliga interna rapporten från Pfizer avslöjades i vilken det framkom att vaccinet samlades med högre koncentration i äggstockar och benmärg.

Indtag zink og D-vitamin
Lars Bern menar att det bästa sättet att skydda sig är genom att förbättra sitt immunförsvar, genom intag av zink och D-vitamin.
Statistisk information från Israel visar att en genomgången smitta ger ett oerhört mycket bättre skydd än det vaccinet ger. Att ta en vaccination efter genomgången smitta är helt meningslöst och medför dessutom en helt onödig risk för biverkningar.

Havde vi satset på flokimmunitet, var vi kommet af med pandemien
Här länge verkar vaccinet? Den amerikanska presidentens medicinska rådgivare Dr Fauci, som är en av de ledande personerna i vaccinationskampanjen, har sagt att man behöver förnya vaccinationen efter fem månader. Vaccinationen ger ett osäkert skydd mot de mutationer som uppstår. Vaccinationerna odlar i själva verket fram mutationer som blir mer smittsamma, enligt världens främsta forskare Luc Montagnier som var HIV-virusets upptäckare.

Om vi istället hade satsat på gamla mediciner som fungerar mot viruset, hade vi idag haft flockimmunitet och blivit av med pandemin.

Hadkampagnen mod de personer, som ikke lader sig vaccinere
Vi går över till att diskutera hatkampanjen som pågår i de statliga medierna mot de personer som inte vaccinerar sig, exempelvis i SR:s Nordegren och Epstein. Bern menar att detta är helt ologiskt. Det måste ju betyda att de som vaccinerat sig inte tror på vaccinationen. Varför ska man då vaccinera sig.

I Israel har ytterligare en smittvåg uppstått i samband med den tredje sprutan.

I Sverige sker i dag all smitta med deltavarianten som har odlats fram med hjälp av de som tagit vaccinationerna. Om vi istället använt de fungerande preparaten Hydroxyklorokin och Ivermectin hade pandemin varit borta, vilket beskrivits i en artikel i Dagens Medicin.

I Afrika där Hydroxyklorokin används mot malaria är det förhållandevis få som dör av Covid-19.
I USA där man istället använder Remdesivir är det däremot många som dör av njurproblem vilket är en biverkan av preparatet.

Vi går igenom exempel på diskriminering av ickevaccinerade på Hitachi-ABB, Samhall, i en bowlinghall etc. På Hitachi-ABB tvingas ovaccinerade bära munskydd vilket är helt meningslöst eftersom viruspartiklar inte stoppas av munskydd. Istället ger munskyddet upphov till bakteriella infektioner.

Erfaringer peger på, at risikoen for alvorlige bivirkninger øges for hver dosis
Lars Bern skulle avråda den som tagit sin första spruta från att ta någon ytterligare spruta. Erfarenheter pekar på att risken för allvarliga biverkningar ökar för varje dos.
Lars Bern visar ett diagram från olika år som visar att det inte är någon speciell överdödlighet jämfört med tidigare influensasäsonger. Det framgår också att dödligheten ökar under den mörka årstiden vilket kan kopplas samman med att vi har ökade D-vitaminnivåer under den ljusa årstiden, vilket ger ett skydd.

Tag D-vitamin, zink og Quercetin
Lars Bern tar 10.000 i.e. D-vitamin (250 ug) dagligen tillsammans med zink och Quercetin som underlättar upptaget av zink. Även C-vitamin hjälper. D-vitamin ger ett avsevärt skydd mot död i Covid-19 vilket visats i vetenskapliga studier. Lars Berns uppfattning är att D-vitamin och de andra nämnda preparaten ger ett bättre skydd än vaccin.

Även den som har tagit vaccin bör ta dessa preparat eftersom vaccinet ger dåligt skydd.
Den enda grupp som kan vara meningsfullt att vaccinera är gamla människor som normalt inte har så många år kvar att leva. Att vaccinera barn är helt meningslöst eftersom de inte blir sjuka och dessutom förhoppningsvis får många år att leva.

Lars Bern ger ett visst beröm till FHM och att vi inte har överreagerat lika mycket som i vissa andra länder. Anders Tegnell har hållit huvudet kallt och vi får hoppas att han får sitta kvar. Moderaterna däremot föreslår införande av vaccinationspass för att öka vår frihet vilket är fel enligt Lars Bern eftersom det leder till motsatsen, nämligen ofrihet och motsättningar.

Forsøg på at skabe modsætninger mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede
Vi konstaterar att politiker och medier försöker skapa motsättningar mellan vaccinerade och ovaccinerade. På samma sätt försöker man skapa motsättningar mellan människor i klimatfrågan, migrationsfrågan och könsfrågor. Lars Bern menar att det är globalistiska intressen som driver på dessa motsättningar.

Avslutningsvis konstaterar Lars Bern att hundägare och andra djurägare får ett bättre immunförsvar eftersom de naturligt utsätts för patogener. Även undvikande av övervikt är avgörande.

***

Länkar:
Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/sars-cov-2-virusvarianter-av-sarskild-betydelse/ 

Del artiklen her: