HVORDAN FUNGERER SHARIA?

Få styr på Koranen, sira og hadith og på de islamiske sharialove. […]