KOMPENSATION FOR MINKUDRYDDELSEN I DANMARK? INGEN KVALER – SKATTEYDERNE BETALER

mink
Del artiklen her:

Af Stine Johansen. 

Om aftenen d. 25. januar 2021 blev dele af Folketingets partier enige om en politisk aftale til landets minkavlere. 18,8 milliarder kroner bevilligede regeringen sammen med aftaleparterne i Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance i kompensation til de minkavlere, som i efteråret måtte udrydde deres mink. 

Umiddelbart kan det virke rimeligt, at minkindustrien pludselig måtte aflive deres dyr grundet en mutation af coranavirussen. Begynder man at anskue hele minksagen i et mere kritisk lys, ja så dukker der flere foruroligende forhold, som viser, at det er os skatteydere, der endnu engang er taberne i politikernes håndtering af en sag. En sag, der på mange punkter er en mørk plet i nyere danmarkshistorie, både forfatningsmæssigt, økonomisk, erhvervsmæssigt OG dyreetisk. 

På en naturvandring i begyndelsen af december 2020 med en tidligere minkavler fik jeg fortalt, at landets 10 største minkbrug var ejet af kinesiske investeringsselskaber, hvor den kinesiske stat var aktør. Det forbavsede mig, så jeg besluttede mig for at undersøge sagen lidt nærmere.
Til min bestyrtelse kunne jeg konstatere, at minkavleren havde ret. Et meget stort antal minkfarme var igennem årene blevet opkøbt af kinesiske investorer. F.eks. det kinesiskejede selskab UKF Denmark ApS med rigmanden Pat Wong som ejer. Alene Wongs selskab ejer 12 farme i Vest- og Midtjylland og er en af de allerstørste virksomheder i branchen i Danmark. Og Wong er langt fra den eneste kinesiske minkinvestor i Danmark. 

De pågældende politiske partiers beslutning om kompensation får den konsekvens, at de kinesiske investorer og indirekte den kinesiske stat får milliarderstatning. Bl.a. for aflivede dyr, skind, tabt indtjening (også fremtidig), jord og produktionsfaciliteter i form af bure, maskiner, stalde mv.  

Aftalepartiernes beslutning
Set i en forhandlingsteknisk optik virker sagen helt besynderlig. Man kan undre sig over, at Regeringen ikke fik iværksat en ekspropriering af minkfarmene, inden minkene blev slået ihjel. Så havde staten i det mindste fået noget for pengene, og regningen havde ikke været så giga-stor for os skatteydere.
Den omstændighed, at Mette F. & Co. sammen med politiet og forsvaret aflivede minkene på forhånd gjorde, at regeringens udgangspunkt for forhandling om erstatning var dårligt.
Regeringens første forhandlingsudspil på ca. 5 milliarder blev derfor afvist af Venstre, som krævede en betydelig større erstatning. Regeringen virker som om den har indgået en studeaftale med de implicerede partier og dermed betalt sig for at undgå yderligere kritik og bøvl.

Omvendt kan det høje krav fra Venstres side betragtes som en fejlslagen politik, idet den høje erstatning vil falde mange skatteydere for brystet og dermed overskygge regeringens drakoniske og grundlovsbrydende håndtering af minkbranchen.
   Den høje erstatning kan fremstille minkavlerne og Venstre som grådige og krævende. På den måde overskygger erstatningen fuldstændig ”mink-gate”, og Venstre fremstår som en falden, men grådig skakbrik i regeringen spin.     

Taberne?
Minksagen illustrer perfekt, at det er den danske stat og dermed os skatteydere, som på alle mulige måder er taberne i dette spil. Vi har absolut intet fået ud af det takket være regeringen og aftalepartiernes elendige håndtering.
Udover at vi skal betale enorme summer i erstatning til kineserne samt til de resterende minkavlere (danske og herboende hollandske minkavlere m.fl.), så har kineserne fået adgang til årtiers dansk viden og ekspertise i minkproduktion. 

Med en ekspropriering havde staten trods alt fået noget ud af det, men i stedet valgte Mette F. og hendes stab at nedslagte et helt erhverv på den mest horrible måde – blottet for dyreetiske retningslinjer.
Samtidig krævede Venstre en høj erstatning (pressede Kopenhagen Fur Ellemann under forhandlingerne med krav om en højere erstatning, som rygtet lyder?), og regeringen imødekom oppositionspartiets krav for at nedtone sagens alvor med den astronomiske kompensation. 

Sagen illustrerer de implicerede partiers uansvarlige og skødesløse forvaltning af vores skattekroner. Føj siger jeg bare!  

Kilder:

https://agriwatch.dk/Nyheder/Landbrug/article12638284.ece?fbclid=IwAR0ct4Cir1RcuyMKnJ-dx5i6CE0FWL_tpvlGYFRFSwYegr1bWI2o3OR2l4U

https://www.dr.dk/nyheder/penge/saadan-ser-minkavlernes-erstatning-ud-de-fleste-vil-faa-en-stoerre-erstatning-end-de?fbclid=IwAR3SCIiMUaT5mJo9LvLgzYTV8rELS9k899MyolSQaSf7BJKc4tACRmyFgAQ

https://finans.dk/erhverv/ECE12572078/udenlandske-ejere-har-tabt-stort-paa-danske-minkfarme/?ctxref=ext

https://www.berlingske.dk/virksomheder/business-overblik-slut-med-mink-i-danmark-nu-staar-kina-og-rusland

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/kinesere-koeber-danske-minkfarme-99yhk

Del artiklen her: