KØDØKSER, BASEBALL KØLLER OG TUNGEN SØMMET FAST TIL ET BORD: ENGLANDS INDVANDREDE VOLDTÆGTSBANDER

Indvandrede voldtægtsbander baggrund har forgrebet sig på op mod en million piger. […]