KLIMADEBATTEN ER ENSIDIG

Forest
Del artiklen her:

Af Gunnar Jacobsen.

Medierne, herunder vore aviser, lider for tiden alle af det ideologiske syndrom kaldet politisk korrekthed. Det gælder ikke mindst, når emnet drejer sig om klima og CO2. Vi har fået holdnings-journalisme, ja journalistisk formynderi. Det gamle ideal, hvor journalisten ikke måtte identificere sig med en sag, er en saga blot. Synspunkter, der afviger fra det, der anses for at være politisk korrekt, har særdeles vanskeligt ved at komme til orde. Således har jeg selv flere gange forgæves forsøgt at få optaget artikler i Jyllands-Posten (JP). Artiklerne har alle taget udgangspunkt i en anden videnskabelig tilgang, end den man sædvanligvis konfronteres med.

En JP-artikel om skovbrande i Tyskland

Senest skrev jeg direkte til journalist Solvej Gram Jensen, der den 28. juli på JP-net havde skrevet en artikel om skovbrande i nærheden af Berlin. Skovbranden kom hurtigt under kontrol, så her burde beretningen egentlig være sluttet. Men nej, vi får at vide, at der året før, hvor sommeren var usædvanlig tør, havde været en skovbrand i et andet område, hvor 380 ha. var brændt. Og som man kunne frygte i en tid med klima-hysteri, mener skovridder Uwe Honke fra Brandenburg, at det hænger sammen med klimaforandringerne, og han fortsætter: ”Hvad skal det ellers være. Med stigningen i CO2 udledning er somrene her blevet varmere, og der er faldet mindre nedbør.”

Herefter følger hans beretning om, hvor slemt det står til med skovene i Tyskland: Mere end 100 millioner gamle træer er brændt, ja, der er tale om en undtagelsestilstand. Læserne af artiklen får tegnet et billede af et Tyskland, hvor det er tvivlsomt, om der fremover overhovedet kan gro træer. Som skovridderen siger om tørken: ”(…) bliver det ved, er der rent faktisk en fare for, at vi vil få steppeområder”.

Skovridderen er ikke i tvivl om, at skoven er ramt af klimaforandringer, der som nævnt skyldes det fæle CO2.

Deprimerende læsning, men er det korrekt?

Det er deprimerende læsning, men er det korrekt? Ser det så slemt ud med skovene i Tyskland? På Science Sceptical Blog på nettet (4. august) har geolog Michael Krueger en lang beretning om de tyske skoves tilstand, der tegner et totalt andet billede af situationen end den af Solvej Gram Jensen bragt i JP. Artiklen bringer mange tal, der viser, at skovene faktisk stortrives i Tyskland.

Her nogle få tal: I de sidste 50 år er skovene i Tyskland vokset med 1,5 mio hektar. Fra 2002 til 2012 er skov-arealet øget med 50.000 hektar. Skovtræernes volume er i samme periode tiltaget med omkring 220 mio. m3. Som det siges i beretningen, så skyldes den kraftige tilvækst af træmasse ikke mindst luftens øgede indhold af CO2. Satelitbilleder viser, at Tyskland er blevet grønnere de sidste 3-4 fire årtier.

Tyskland er det europæiske land, der har den største tilvækst af træmasse, foran Sverige og Finland.

For tiden er der mere end 1000 træer pr. indbygger i Tyskland. Der er omkring 90 mia. træer i Tyskland. Mere end 100 mio. er brændte. Det et lidt mere end et ud af tusind træer. Grund til undtagelsestilstand?

Fejl begået år tilbage

Det fremgår af Michael Kruegers artikel, at de dele af de tyske skove, hvor det ikke går godt, ikke skyldes klimaændringer, men fejl, man har begået for år tilbage. Det drejer sig om mono-kulturer af grantræer, der er særlig følsomme over for tørke og billeangreb.
Efter 2. verdenskrig blev store dele af de tyske skove fældet som krigsskadeerstatning til Frankrig og England. Man plantede i stedet hurtigtvoksende grantræer, hvad der viste sig ikke at være klogt. Ikke desto mindre mener skovridder Uwe Honke, at det onde CO2 og ikke forkert valg af træsort er skyld i, at visse dele af de tyske skove har problemer.

Jeg sendte Michael Kruegers beretning til Solvej Gram Jensen med følgende ord:

Kære Solveig Gram Jensen

Du har skrevet en artikel om i hvilken skrækkelig tilstand skovene i Tyskland befinder sig, en fremstilling, der passer godt ind med tidens klimahysteri i øvrigt. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om disse emner, men en ting kan man vel med rimelighed forlange af en journalist, nemlig at man grundigt og kritisk undersøger de påstande man agter at skrive om. Ved en smule søgning på nettet kunne du let have fundet f.eks. vedhæftede tekst, der unægteligt giver et ganske andet billede af de tyske skoves tilstand end det, du har givet. Jeg går ud fra, at du kan læse tysk. Så vil du kunne se, at det billede du tegner af de tyske skove og det, vedhæftede tekst bringer, dårligt kan være mere forskellige. Efter min mening bør du bringe et udførligt referat af vedhæftede tekst – din artikel om hvor forfærdeligt tyske skove har det, bør ikke stå uimodsagt. JP vil jo gerne være en seriøs avis, der giver sine læsere et alsidigt billede af virkeligheden, selv om det kniber gevaldigt, når emnet på en eller anden måde har noget med CO2 og klima at gøre.

Med venlig hilsen

Gunnar Jacobsen

lektor emer.

Der kom ingen reaktion fra Solvej Gram Jensen på min henvendelse, hvor Michael Kruegers artikel i Science Sceptical Blog var vedhæftet. På den baggrund har jeg valgt at få mit budskab igennem på et andet medie.

Del artiklen her: