KLAUS SCHWAB: ”VI TALER OM CHIPS DER KAN IMPLANTERES”

Schwab-2016
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Dette YouTube-link er et interview fra 2016 (sic!) med Klaus Schwab, leder af World Economic Forum i Davos. Heri erklærer han, at mennesker vil have fået en chip implanteret i hjernen eller huden inden for de næste 10 år. 

Apropos ’konspirationsteorier’ er Klaus Schwab også forfatter til bogen ”The Great Reset”, der skildrer, hvad den dominerende, globalistiske elite har af planer for så vidt angår kontrol af verdens befolkninger.  

Her fem år senere går det velsmurt med at få rullet det digitale ’vaccine’pas ud – ved at gøre livet meget, meget besværligt for dem, der ikke ønsker at tage de to mRNA-stik. 

NewSpeek henviser til Naomi Wolfs analyse, der konkluderer, at det kan være endegyldigt slut med de frihedsrettigheder, vi har været i besiddelse af i Vesten, hvis ikke langt flere begynder at yde modstand mod epidemiloven og det, der vel kan karakteriseres som apartheid?   

Først og fremmest ved at sige nej til ’vaccine’-pas. 

Del artiklen her: