KAN ISLAM REFORMERES?

Del artiklen her:

Den aktuelle tilstand i den arabiske verden er dysfunktionel. Det er ikke mindst afvisningen af naturlove og årsag-virkning, fremkaldt af en bestemt gudsopfattelse, der har fjernet selve videnskabens formål fra den muslimske forstand. Lone Nørgaard gennemgår hovedsynspunkterne i bogen ”The Closing of the Muslim Mind”.

Del artiklen her: