INNOVATION IKKE TILLADT

creativity
Del artiklen her:

Af Petter Mathisen, civ.ing.

Englands nye premierminister, Boris Johnson, bliver kritiseret og beskyldt for islamofobi, fordi han har påpeget, at islam er årsagen til, at den muslimske verden er “literally centuries behind”.

Men det har han jo ret i.

De sidste ca. 1000 år har muslimske samfund ikke frembragt noget af værdi, hverken videnskabeligt, teknisk, medicinsk eller litterært – kun olie og gas, som de i øvrigt selv hverken har fundet eller udvundet. Disse forhold illustreres bl.a. ved, at verdens ca. 1.6 milliarder muslimer har modtaget i alt sølle 4-5 nobelpriser (den politiske fredspris undtaget).
Til sammenligning har verdens ca. 16 millioner jøder fået ca. 180 priser. Dette kan ikke begrundes med intelligensforskelle, men skyldes den islamiske tros dogmer, der bl.a. forbyder innovation, fordi samfundet under profetens ledelse pr. definition var det perfekte.
Desuden afvises den menneskelige fornufts evne til at skelne mellem rigtigt og forkert – det kan kun de hellige skrifter. Ydermere fastholdes, at enhver begivenhed og handling kun har én årsag, nemlig Allahs vilje, som ikke er underlagt naturlove. Hermed trækkes tæppet væk under enhver form for videnskab.
 
(Læserbrevet er afvist af både Berlingske og Jyllands-Posten)

Del artiklen her: