HYPERGAMI

hand
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Hypergami er det fagudtryk der beskriver, at kvinder søger at danne par med mænd, der står højere end dem selv socialt, ligesom kvinder også foretrækker mænd der tjener relativt meget.
Kvinder, der har en høj akademisk uddannelse, danner f.eks. nødig par med mænd, der ikke har en tilsvarende høj uddannelse.
I disse år er det flere kvinder end mænd, der tager en akademisk uddannelse, og det giver en relativ mangel på højtuddannede mænd, som er egnede partnere for kvinderne. Der er også en tendens til at kvinder haler ind på mænd lønmæssigt, og blandt unge ugifte kvinder er indtjeningen i gennemsnit mindst lige så stor som blandt unge ugifte mænd. Det giver en relativ mangel på mænd, der tjener nok til at være attraktive for kvinder med god løn.
I Norge har man fundet, at mænd med top-indtjening har over 90 % chance for at have fundet en partner, men mænd med bund-indtjening har kun 40 % chance for at have fundet en partner.
Ifølge en tysk undersøgelse bliver unge par hyppigere skilt, hvis manden ikke får held til at etablere sig på arbejdsmarkedet. Hvis unge mænd ikke lykkedes med overgangen til arbejdslivet og midt i 20´erne var deltids arbejdsløse, så forøgede det skilsmisseraten med 43 procent i forhold til mænd der havde held på arbejdsmarkedet.
Hvis mænd rammes af arbejdsløshed eller får lav løn, så påvirker det dem altså meget mere negativt, end hvis det samme sker for kvinder.
Det spiller en stor rolle i USA, hvor mange mænd er i relativt lavtlønnede og ustabile stillinger. Det betyder, at relativt få kvinder kan finde passende partnere, og formentlig derfor indgår færre kvinder ægteskab.
Også i Danmark hører vi en psykolog sige, at unge karrierekvinder har umanerlig svært ved at finde en passende mandlig kæreste.
Hvis f.eks. 60 % af dem der starter på universitetet er kvinder, og hvis kvinderne kun accepterer universitetsuddannede mænd som partnere, så vil der kun være 40 mænd til rådighed for hver 60 kvinder. Det vil kvinderne opleve som en enorm mangel på egnede partnere – ”Der er ingen gode mænd!”. Denne skævhed er skabt af feminismens succes med at få kvinder i uddannelse. I Sverige lyder det råd til kvinderne, at de er nødt til at gifte sig nedad. Men ikke meget tyder på, at kvinder i større tal er villige til det.
Feminismen er en stærk drivkraft i retning af at flere kvinder tager en høj uddannelse og får en god løn. Det betyder så samtidig en stærk drivkraft i retning af at gøre det svært for kvinder at finde passende partnere.

http://ftp.iza.org/dp12185.pdf

https://www.tellerreport.com/news/–gender-roles–the-main-thing–the-man-has-work-.rk52nWwoN.html

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jomf.12603

https://www.bt.dk/debat/psykolog-en-slags-kvinder-har-svaert-ved-at-finde-kaerester

https://kvartal.se/artiklar/vem-ska-en-kvinnlig-akademiker-gifta-sig-med/

Del artiklen her: