HVORFOR ER FLERE I SVERIGE DØDE MED COVID?

SwedenCorona
Del artiklen her:

Af Signe Dahl.

Sverige har registreret flere covid-relaterede dødsfald end andre lande. Men det skyldes ikke nødvendigvis politikernes kontroversielle valg om ikke at nedlukke landet. En læge i Sverige har præsenteret tre alternative hypoteser. 

Sverige har modtaget hån, spot og latterliggørelse fra mange danskere for sin liberale corona-politik. 

Det er en kendsgerning, at vores broderland har registreret flere covid-relaterede dødsfald. 

Men dette kan have andre årsager, end at man ikke i panisk dødsangst har tvangslukket skoler, erhvervs- og foreningsliv, mener Sebastian Rushworth, der er læge i Stockholm. Unikke vinterferievaner, D-vitaminmangel samt en større befolkningsgruppe på plejehjem kunne være medvirkende årsager, meddeler han.

Smittet på skiferien
For det første importerede Stockholm mange flere covid-19 tilfælde fra udlandet i forbindelse med vinterferien “sportlovet”, hvor mange stockholmere tager på skiferie i Alperne. Denne ferie ligger sent i februar, senere end i nabolandene, og på det tidspunkt, hvor smitten i Alperne formodentligt var højest, oplyser Sebastian Rushworth, der blev færdiguddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm.

Mørk hud i mørkt land
For det andet har Sverige en meget større andel af udlændinge, idet 19% of Sveriges befolkning er fremmedfødte, sammenlignet med 14% i Danmark og Norge og kun 8% i Finland, skriver lægen.

Ifølge Danmarks Statistik havde Sverige i 2017 med 22 pct. den største andel af indvandrere og efterkommere efterfulgt af Norge (17 pct.) og Danmark (13 pct.). 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=32554

Det betyder i praksis, at der er mange flere ”svenskere” med mørk hud, og der har siden starten af pandemien været bred enighed om, at covid-19 rammer hårdere, hvis man han har mørk hud og bor i et vestligt land. 

Mange mener, at dette skyldes patienternes minoritetsstatus, altså en slags strukturel racisme, oplyser Sebastian Rushworth, men et studie fra England har vist, at covid-19 også rammer hårdere blandt etniske minoriteter, der arbejder som læger, altså en gruppe det er svært at betragte som fattig og under statens tøffel. 

Snarere skyldes det D-vitamin-mangel, vurderer lægen fra Stockholm, da det er svært på disse breddegrader at optage nok D-vitamin gennem mørk hud. Tilsvarende fremhæver han en undersøgelse, der har vist, at høje doser af D-vitamin kan gøre, at covid-19 patienter hurtigere kommer sig.

Døden på plejehjemmet
For det tredje havde Sverige i starten af 2020 en meget større sårbar plejehjemspopulation end nabolandene, påpeger Sebastian Rushworth. Hele 50% flere ældre var på plejehjem i Sverige end i Danmark, og ligesom i Danmark er det et sted, man først flytter hen, når man står med det ene ben i graven. Uvist af hvilken årsag var 2019 et år med underdødelighed i Sverige, så der var et atypisk højt antal af meget svage svenske borgere, da covid-19 slog ned. 

Disse tre forskelle på Sverige og de andre nordiske lande mener lægen er tilstrækkelige til at forklare forskellen i covid-relaterede dødsfald. Der er ingen evidens for at forskellen skyldes manglen på hårde covid-restriktioner. 

https://sebastianrushworth.com/2020/12/06/why-did-sweden-have-more-covid-deaths-than-its-neighbors/?fbclid=IwAR3HqeJAQSZyZOKbSNtMPgj9s1vflsDQfO_JCw5EeTPdYViJd-OxyH1cSlI 

Kuren er værre end sygdommen
Livet har en endestation uanset hvad politikere gør, og samlet set er der er ikke noget alarmerende ved de svenske dødstal, jf. Statista.com https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/   

”Det er uklart hvorvidt covid har forårsaget overdødelighed. Totalt var dødstallet for hele befolkningen 2,4 % højere i 2020 end gennemsnittet for de foregående fem år, men i 2019 var den samme rate 4,4% lavere end gennemsnittet, så det er forventeligt, at det skulle være lidt højere i 2020, selv uden covid,” meddeler Sebastian Rushworth. 

Det er ikke gratis – heller ikke ud fra et sundhedsperspektiv – at forsøge at forhindre covid-døden med nedlukninger. 

”Jeg mener, det er sandsynligt, at nedlukningerne har forårsaget dødsfald,” oplyser Rushworth og henviser til sin blog fra december. 

De globale nedlukninger udgør de største og mest ekstreme politiske tiltag siden anden verdenskrig. Man skulle tro politikken blev baseret på en grundig cost-benefit analyse, men der er ikke tilfældet, skrev han i december. 

Skadevirkningerne ved nedlukninger og den panik, det medfører, er massive, og i bloggen fokuserer han på et par områder, hvor det gør rigtig ondt. https://sebastianrushworth.com/2020/12/13/what-are-the-harms-of-lockdown/  

Borgere, der har symptomer på hjertekarsygdomme, holder sig hjemme i stedet for at søge hjælp. Eksempelvis har der været registreret en stigning af død af hjertekartilfælde på 8% under den første nedlukning i England. 

Også symptomer på hjerneblødninger er blevet nedprioriteret under den altoverskyggende frygt for covid. Her kan bare en enkelt times tøven “fordi man ikke vil belaste det pressede sundhedsvæsen” være afgørende. 

For mange børn har skolelukningerne været en katastrofe. Et studie udgivet i British Medical Journal konkluderede, at der var 15 gange så mange børn, der blev indlagt med hovedskader på grund af vold fra deres nærmeste pårørende. Normalt praler politikerne af at deres velfærdsstater hjælper udsatte børn – men covid trumfer for tiden alt.   

Kort sagt slår nedlukningstrategien langt flere mennesker ihjel end den redder, og vi har kun set begyndelsen på skadevirkningerne, vurderer Sebastian Rushworth.  

Del artiklen her: