23.000 JIHADISTER ER “KUN TOPPEN AF ISBJERGET” IFØLGE HØJTSTÅENDE EFTERRETNINGSOFFICER

Højtstående efterretningsofficer vurderer, at politiet vurderer antallet af jihadister i hans land alt for lavt.

[…]