HER BEGÅS 92 PROCENT AF ALLE GROVE VOLDTÆGTER AF IKKE-EUROPÆERE

Voldtægtsepidemien i Sverige skyldes langt overvejende ikke-vestlig indvandring og flygtninge. […]