HAVES EU – ØNSKES FRIHANDEL

Lone Nørgaard

Det kan kun gå for langsomt med at frigøre Danmark fra EU. Størsteparten af magthaverne styrer de europæiske nationalstater lige lukt i afgrunden. De VIL ikke standse migrantstrømmene. Lone Nørgaard giver et bud på en køreplan for Danexit.