GEOPOLITISKE DEADLINES INDEN UDGANGEN AF 2022

Scared
Del artiklen her:

Af Dominique Delawarde. 

Her er de seks vigtigste politiske og geopolitiske begivenheder, vi skal holde øje med inden udgangen af ​​2022. 

[Oversat og lettere redigeret af en følger af NewSpeek]

1. Særlig vigtige begivenheder for Europa finder sted i september

Dominique Delawarde, der er fransk web-journalist og i øvrigt pensioneret general i den franske hær, indleder sin artikel med et kort blik på situationen i Frankrig, men som ikke er så fjern fra den i Danmark.

Her har en i stigende grad presset præsident taget en række forholdsregler, som skal forhindre et socialt sammenbrud. Nu regner dækningsløse checks ned over franskmændene for at fratage dem lysten til social ro og for at vinde tid. De kan glæde sig over midlertidig nedsættelse af afgifter på brændstof, forhøjede pensioner og diverse ydelser fra september. Man forbliver i mundheldet “uanset hvad det koster”, og således i en gældseksplosion, og inflationen.

Den uundgåelige stigning i priser på el, varme og basale fornødenheder vil sandsynligvis påvirke befolkningernes adfærd. Bebyrdet med skrækken for social uro håber politikerne stadig, at der vil ske et mirakel på den “ukrainske front”, som kan lette lidt på den boomerang, sanktionerne mod Rusland har medført.

Hvis dette mirakel ikke sker – og det er ikke sandsynligt – kan myndighederne fristes til at falde tilbage på en ny “sundheds-nødstilstand”, som vil være forbundet med en “rettidig” og “tilfældig” genopblussen af en ny covid-variant. At fokusere på frygt synes at være tidens rette løsning, som de europæiske politikere griber til for at gøre det lettere for dem selv at kontrollere befolkningen. Det bliver interessant at se, hvordan politikerne vil gribe det problem an.

2. The Shangai Cooporation Organisation (SCO) topmødet den 15. og 16. september 2022 i Samarkand
Dette topmøde vil være særlig vigtigt, for Iran møder for første gang som fuldt medlem (det 9.), og en ny udvidelse af SCO vil være på dagsordenen. Den endelige erklæring fra dette topmøde vil derfor skulle granskes nøje.

I betragtning af begivenhederne i Ukraine og Taiwan vil de nye ansøgere – som er udvalgt til fuldt medlemskab af organisationen, men også har status af observatører og kan deltage i diskussionerne – blive iagttaget af diverse geopolitikere, for de vil vidne om valget af multipolaritet og derfor stå i klar opposition til det vestlige hegemoni. 

Udvidelsen af SCO under topmødet kan ses som et svar på Nato-udvidelsen, som nu med rette opfattes som en trussel for rigtig mange lande. Der er ingen tvivl om, at SCO vil blive langt mere massiv og betydningsfuld end i dag. 

Selv om SCO ikke er så “integreret” som Nato på det militære plan, udgør den dog en større og effektiv hindring for den sanktionspolitik og økonomiske krigsførelse, som Nato-landene fører, og den måde Nato fører sig frem på i dag ved flere lejligheder. SCO vil gøre sig gældende fremover og vil kunne tælle flere af de store olie- og gasproducenter som medlemmer, og – om man kan lide det eller ej – vil Vesten i fremtiden være afhængig af dem. 

3. Præsidentvalgene i Brasilien den 2. og 30. oktober 2022
Der er fem kandidater på listen ved dette meget vigtige valg. En måned før den første afstemningsrunde giver gennemsnittet af meningsmålingerne Lula en førsteplads med 45% i første runde, hvilket er 10 til 15% foran Bolsonaro.

Et valg af Lula vil være meget skadeligt for USA, da Brasilien, som allerede ser mod Rusland, vil vende tilbage hertil gennem BRICS.

Efter at have tabt støtten fra næsten alle sine sydamerikanske vasaller inklusive Colombia den 19. juni d.å. kan USA, som ikke længere har succes i Latinamerika, ikke tillade et valg af Lula uden at reagere. USA’s indblanding i det brasilianske valg er derfor mere end sandsynligt.

Det vil som sædvanligt ske via den meget magtfulde brasilianske “neokonservative og globalistiske diaspora”, der kontrollerer – som overalt i den vestlige indflydelsessfære – finansverden, medier, retsvæsen, politi og hæren. Det ville overraske, hvis denne diaspora ikke ville forsøge at modsætte sig Lulas retur til magten, som den gjorde i 2016 for at fjerne Dilma Roussef og i 2018 for at sikre Bolsonaros sejr. USA’s indblanding ville kunne gå så vidt som at rydde Lula af vejen og måske endda til et militærkup. USA er vant til denne praksis i Latinamerika, men ikke kun der … (Maïdan i 2014).

4. Det kinesiske kommunistiske parties kongres den 16. oktober 2022
Denne kongres afholdes hvert femte år. Man vil uden at blive overrasket erfare genvalget af Xi Jinping på posten som partiets generalsekretær. 

5. Midtvejsvalgene i USA den 8. november 2022
I denne valgkamp virker Biden-lejren, som er støttet af den “neokonservative og globalistiske diaspora” i dårlig form. Bidens popularitet er for tiden på det laveste, dog med en svag stigning takket være mediemøllens fortsatte indsats. Resultatet af valget vil især være vigtigt for globalismens fremtid og især for multipolariteten og således for hele planeten. 

Resultatet af valget vil helt sikkert være en direkte konsekvens af inflationsniveauet og udviklingen i husholdningernes købekraft i september og oktober 2022. Biden teamet vil tydeligvis forsøge at mangedoble skattegaver til vælgerne i en politisk “hvad det end koster” for at købe vælgerne. Dollaren og den amerikanske økonomi vil ikke gå styrket ud.

Når disse valg nærmer sig, og hvis Rusland lykkes med at opnå afgørende militære resultater i Ukraine, og/eller hvis det lykkes at fremprovokere en meget betydelig prisstigning på markederne med hjælp fra landets gas- og olieproducerende allierede på disse produkter før valgene i USA, vil de demokratiske kandidater komme til at betale regningen meget dyrt på valgdagen.  

“Deep State” i USA er allerede oppe på mærkerne i forsøg på at begrænse skaden og – hvorfor ikke – at vende tendenserne, som i dag er Trumpisternes retning (og derfor anti-globalisters) i den amerikanske offentlige mening.

6. Det 17. topmøde for statsoverhoveder i G20 fra 15. og 16. november 2022 på Bali (Indonesien) 

Dette topmøde ændrer sandsynligvis ikke på meget. Man kan endnu engang konstatere en kløft mellem to lejre, som bliver stadigt dybere: En skrumpende lejr, som står for globalismen og USA’s overherredømme (G7+) og en lejr, som bliver mere og mere sikker på sin styrke og sin fremtid, som grupperer sig omkring BRICS+, og som forsvarer multipolariteten.

Det skal bemærkes, at Indonesien, som er værtsland for topmødet G20 i 2022, og Argentina allerede har ansøgt om optagelse i BRICS, og at Saudi-Arabien har udtrykt ønske om at gøre det samme såvel som Tyrkiet, som dog også er medlem af Nato.

Inden for disse rammer synes det meget lidt sandsynligt, at et anti-russisk forslag kan blive vedtaget på dette G20 topmøde på Bali, uanset om Zelensky optræder der eller ej. Hvis G7 er enige om at følge deres amerikanske flokleder, vil G20, som repræsenterer hele verden i sin mangfoldighed, være i stand til at tage afstand fra det vestlige hegemoni.  

***

Seks større politiske og geopolitiske begivenheder vil således finde sted på slutningen af 2022 udover uforudsete begivenheder.

De to vigtigste og mest betydningsfulde kan meget vel blive SCO topmødet i september og det brasilianske valg i oktober. Den sandsynlige amerikanske indblanding i sidstnævnte vil nok blive fulgt med stor opmærksomhed.

De foreløbige resultater af russernes specielle operation i Ukraine og resultaterne af den økonomiske og militære armlægning mellem Rusland og dets støtter og Nato-landene med deres støtter og de 6 omtalte begivenheder vil have betydning for fremtiden i varierende grad.

———————- 

Kilde: https://reseauinternational.net/les-grandes-echeances-politiques-et-geopolitiques-a-suivre-dici-la-fin-de-lannee-2022/

Del artiklen her: