FJORDMAN: ER SVERIGE ØDELAGT?

Fjordman
Del artiklen her:

Nå er kollapsen delvis et faktum.

På den norske siden til det internettbaserte leksikonet Wikipedia blir jeg 18. september 2019 omtalt som “høyreradikal eller høyreekstrem konspirasjonsteoretiker.” Mange av mine forutsigelser har vist seg å være beviselig korrekte. Det kunne derfor vært interessant å høre deres definisjon på hva en “konspirasjonsteoretiker” er. Jeg advarte mot en mulig kollaps i det svenske samfunnet for 15 år siden. Nå er kollapsen delvis et faktum.

Professor Terje Tvedt publiserte i 2017 sin bok «Det internasjonale gjennombruddet. Fra ‘ettpartistat’ til flerkulturell stat.» Boka skapte betydelig debatt om hvordan Norge ble erklært multikulturelt, og hvordan det norske samfunnet har håndtert islam og andre kulturer. Tvedt har bakgrunn som venstreorientert aktivist. Han er derimot en kunnskapsrik, hederlig og intellektuell historiker som argumenterer rasjonelt.

Norge skulle bli multikulturelt. Dette var et elitestyrt prosjekt

Det mest kontroversielle ved Tvedts bok er at han tydelig demonstrerer basert på offentlige kilder at det siden 1970-tallet har vært ført en bevisst politikk om at Norge skulle bli multikulturelt. Dette var et elitestyrt prosjekt. Det er blitt brukt store ressurser på å oppdra befolkningen til å akseptere et flerkulturelt samfunn som naturlig og positivt.

Samtidig har det vært en meget stor innvandring siden 1970-tallet av mennesker med ikke-europeisk kulturell bakgrunn. Islam eksisterte nesten ikke i Norge eller Skandinavia rundt 1960. Nå er islam blitt landets nest største religion og vokser hurtig. Denne enorme omveltningen av et tidligere meget etnisk homogent samfunn er blitt gjennomført i løpet av bare to generasjoner og med oppsiktsvekkende liten reell debatt.

Det er en påviselig falsk påstand hvis noen hevder at ingen aktivt har promotert ikke-europeisk innvandring. Dette har vært gjort i mange vestlige land i mange år. En så stor endring i samfunnet kunne ikke ha skjedd uten at noen med makt ønsket disse endringene velkommen.

De store demografiske forandringene som Vest-Europa har gjennomgått de siste to generasjonene begynner derimot å få meget tydelige negative konsekvenser. Etter mange dødelige islamske terrorangrep er det nå blitt normalt i mange europeiske byer at politi og militære bevokter bygninger eller julemarkeder mot jihadister.

De multikulturelle problemene i Europa fremstilles som en slags naturkatastrofe

Hvis det kan påvises at mektige aktører i samfunnet aktivt har promotert politikken som har skapt denne situasjonen risikerer noen av disse aktørene at de kan bli holdt ansvarlige for konsekvensene av deres politikk. Dette ønsker disse maktmenneskene ikke. De multikulturelle problemene i Europa skal derfor fremstilles som en slags naturkatastrofe, en tsunami som ingen var skyld i.

Tvedt nevner at deler av den multikulturelle ideologien er blitt importert direkte til Europa fra USA. Dette er sannsynligvis korrekt. Vest-Europa er blitt utsatt for sterk amerikansk påvirkning siden andre verdenskrig.

Boka til Tvedt fokuserer på Norge. Man savner likevel et litt bredere internasjonalt perspektiv. EUs politikk påvirker hele Europa. Blant annet arbeider EU-landenes regjeringer, også fra Sverige, Danmark og Finland, for å skape en Middelhavsunion (Union for the Mediterranean) med det muslimske Nord-Afrika. Disse planene blir sjelden diskutert i europeiske medier. De samme mediene er hysterisk opptatt av alt USAs president Donald Trump sier.

I september 2018 var jeg i Sverige under valget til Riksdagen. Blant svenske venner håpet man at Sverigedemokraterna (SD) skulle bli største parti. Man hadde også litt håp om at det nye partiet Alternativ för Sverige, med profiler som Gustav Kasselstrand og Jeff Ahl, skulle komme inn i Riksdagen.

Fra velorganisert stat til kaos og kollaps på kun 40 år

Slik gikk det ikke. SD ble ikke en gang nest størst. De ble det tredje største partiet, etter Socialdemokraterna og Moderaterna, slike de var alt i 2014. Partier som Alternativ för Sverige eller Medborgerlig samling var ikke i nærheten av å komme inn i Riksdagen. De fleste svenskene stemte på fortsatt nasjonalt selvmord.

Valget i 2018 var også preget av mye rot, uregelmessigheter og flere påstander om valgfusk. Sverige har på under 40 år gått fra å være et velorganisert land der det meste fungerte til et kaotisk land der mye ikke fungerer.

For meg personlig ble dette tidspunktet da jeg definitivt gav opp alt håp om å unngå en kollaps av det svenske samfunnet. Sannsynligvis var et slikt resultat uunngåelig allerede før dette. Men det var definitivt uunngåelig etter 2018. Problemer som blant annet jeg advarte mot alt i 2004-2005 er nå blitt realiteter.

I løpet av 2019 har man ironisk nok sett et slags gjennombrudd i den svenske debatten. Selv respekterte aktører har i massemediene begynt å advare mot at volden i gatene nå er så grov at den truer stabiliteten i hele det svenske samfunnet. Stadig flere personer påpeker ubehagelige paralleller til Libanon på 1970- og 80-tallet eller Balkan på 1990-tallet. Dette var multikulturelle samfunn med mange muslimer som kollapset i brutale kriger.

I september 2019 publiserte journalisten Janne Josefsson og professor i etterretningsanalyse Wilhelm Agrell en artikkel hvor de slo alarm om det ekstremt høye nivået av gjengkriminalitet, bomber og skytinger i Sverige. Vold og lovløshet har fått spre seg nesten uforstyrret i svenske gater i mange år. Samfunnets voldsmonopol, selve kjennetegnet på en fungerende statsmakt, er blitt uthulet bit for bit og eksisterer ikke lenger. Væpnet kriminell vold har virkninger som mer og mer ligner terrorisme, hevder Agrell.

Skribenten Dick Erixon spør om slike advarsler endelig vil bli lyttet til av regjeringen og statsminister Stefan Löfven. Selv er han pessimistisk og frykter at svaret er nei: Å erkjenne hvor alvorlig situasjonen nå er ville innebære å gi personer som Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna rett. Dette vil ikke de andre politikerne gjøre. Da vil de heller la Sverige gå under.

Sverige er ødelagt av innvandring

Det er positivt at disse problemene endelig blir snakket om. Men det er veldig seint. Sannsynligvis for seint. Sverige er ødelagt av innvandring. Importerte klankulturer fra den islamske verden og Afrika har smadret freden og den sosiale tilliten. Kommuner over hele landet sliter med tunge sosialutgifter, svært grov vold og rivalisering mellom ulike etniske mafiaer.

Fremdeles vil ikke maktelitene innrømme at masseinnvandringen har vært en katastrofe. De vil heller ikke be om unnskyldning til personer som i mange år ble svinet til mens de advarte mot denne utviklingen.

Den menneskeskapte katastrofen som nå er synlig for alle skyldes ikke mangel på advarsler. Den skyldes at de som advarte ikke ble lyttet til, men ble sensurert, undertrykket og brennemerket som onde mennesker.

Av Fjordman

https://no.wikipedia.org/wiki/Peder_Are_N%C3%B8stvold_Jensen

(Artiklen har været bragt på bloggen Snaphanen d. 18.09.19)

Del artiklen her: