FINLAND: UDVIKLING TIL UGUNST FOR MÆNDENE

Loner
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Forholdet mellem kønnene viser en meget ildevarslende udvikling i Finland. Andelen af de 25-34-årige mænd, der er i arbejde, er siden år 2000 ændret fra ca. 85 % først med en stigning til ca. 89 % i 2009, men derefter et voldsomt fald til 80 % i 2015. Andelen af mænd i denne aldersgruppe, der er fattige, er i samme periode steget fra 6 % til 18 %. Andelen er kvinder, der er fattige, er derimod næsten uændret. Samtidig er det 20 % af alle børn, som ikke har en far. Drenge og piger undervises særskilt i skolen, og pigernes undervisning er bedre end drengenes. Alt i alt er  der en del mænd der så at sige er på vej til at blive udrangeret i samfundet.
Jo flere mænd, der er dårligt stillet socialt, og jo flere mænd, der har lavere indtægt end kvinderne, jo færre mænd og kvinder finder sammen og stifter familie. Kvindernes sexualliv er blevet mindre tilfredsstillende, de føler sjældnere sexlyst end før, og har problemer med at få orgasme. Færre kvinder end før får børn, og det har voldsomme virkninger på fødselstallet.
Indførelsen af 9 ugers øremærket barsel til mænd i 2010 har ikke forhindret et fald i fødselstallene. Siden 2010 er det totale årlige antal fødsler faldet fra 61.000 til 50.000, og reproduktionsraten er nu nede på 1,48 – altså kun 2/3 af hvad den skal være, hvis befolkningen skal reproducere sig selv.

Umiddelbart ligner Finland således et skræmmeeksempel på, hvordan det går, hvis et samfund indrettes efter kvindernes behov og ønsker.

De fleste kvinder føler kun trang til at sætte børn i verden, hvis der er en mand hos dem som bidrager til en stabil høj indtægt og til at hverdagens logistik fungerer. Hvis kvinderne er så selvcentrerede, at de overser faren ved at sende mændene ned ad lønstigen og ud i fattigdom, så får vi et samfund, der ikke reproducerer sig selv.

Geburten auf Rekordtief: Finnische Männer im Zeugungsstreik

https://www.heise.de/tp/features/Geburten-auf-Rekordtief-Finnische-Maenner-im-Zeugungsstreik-4025136.html


Sex life challenges: The Finnish case
https://www.researchgate.net/publication/304193379_Sex_Life_Challenges_The_Finnish_Case

https://www.stat.fi/til/synt/2017/synt_2017_2018-04-27_tie_001_en.html

Del artiklen her: